Nov 22, 2017
Home » Benchmarkingmodel

Benchmarkingmodel

I årenes løb har VFSA hørt mange virksomheder efterspørge en model for måling af socialt ansvar. Med afsæt i tankegangen “What you can’t measure, you can’t manage” giver VFSA her sit bud på en række målepunkter, som skal hjælpe virksomheder til at benchmarke deres sociale ansvar i forhold til, hvor gode de er til at fastholde og indsluse udsatte grupper på arbejdsmarkedet. Med modellen kan den enkelte virksomhed sammenligne sig selv med tallene for alle virksomheder i Danmark eller med tallene på brancheniveau.

Hensigten med modellen er at gøre virksomheders sociale ansvar mere konkret og målbart, så modellen bliver et middel til at motivere flere virksomheder til at arbejde strategisk med CSR i relation til udsatte grupper på arbejdsmarkedet. VFSA har arbejdet ud fra sloganet “måling med mening”, og med modellen sikres en fælles standard for at måle virksomheders indsats på forebyggelse, fastholdelse og indslusning.

Benchmarkingmodellen kan hjælpe til en formulering af Key Performance Indicators (KPI’er) på området, og den kan bruges til virksomheders interne og eksterne kommunikation eller ift. virksomhedens CSR-afrapportering.

Modellen er udviklet i samarbejde med Styrelsen for Arbejdsmarked og kommer fra februar 2018 til at ligge i VITAS, som er virksomhedernes digitale indgang til beskæftigelsessystemet.

Hent benchmarkingmodellen her.

Den sociale beregner

I tillæg til benchmarkingmodellen har VFSA udviklet Den sociale beregner – et værktøj, I som virksomhed kan bruge til at beregne den samfundsøkonomiske gevinst, I bidrager med, når I tager folk fra kanten af arbejdsmarkedet ind i jeres virksomhed.

Læs mere om beregneren her.