Sep 20, 2017
Home » Benchmarkingmodel

Benchmarkingmodel

I årenes løb har VFSA hørt mange virksomheder efterspørge en model for måling af socialt ansvar. Med afsæt i tankegangen “What you can’t measure, you can’t manage” giver VFSA her sit bud på en række målepunkter, som skal hjælpe virksomheder til at benchmarke deres sociale ansvar i forhold til, hvor gode de er til at fastholde og indsluse udsatte grupper på arbejdsmarkedet. Med modellen kan den enkelte virksomhed sammenligne sig selv med samfundstallene på beskæftigelsesområdet.

Hensigten med modellen er at gøre virksomheders sociale ansvar mere konkret og målbart, så modellen bliver et middel til at motivere flere virksomheder til at arbejde strategisk med CSR i relation til udsatte grupper på arbejdsmarkedet. VFSA har arbejdet ud fra sloganet “måling med mening”, og med modellen sikres en fælles standard for at måle virksomheders indsats på forebyggelse, fastholdelse og indslusning.

Benchmarkingmodellen kan hjælpe til en formulering af Key Performance Indicators (KPI’er) på området, og den kan bruges til virksomheders interne og eksterne kommunikation eller ift. virksomhedens CSR-afrapportering.

VFSA arbejder hele tiden på at forfine modellen eksempelvis ved at kunne tilføje en kolonne med samfundsøkonomiske besparelser eller tilbyde at trække data til virksomheder en gang årligt. Allerede nu kan modellen dog bruges i virksomheders CSR-arbejde ved at åbne Benchmarking-modellen som pdf lige neden for. Her kan man indtaste sin virksomheds egne tal. Fx antallet af personer i flexjob eller praktik i pdf-modellen, og derefter holde virksomhedens tal op imod tallet på samfundsplan.

Hent benchmarkingmodellen her.