Jan 20, 2019
Home » Benchmarkmodel

Benchmarkmodel

I årenes løb har VFSA hørt mange virksomheder efterspørge en model for måling af socialt ansvar. Med afsæt i tankegangen “What you can’t measure, you can’t manage” giver VFSA her sit bud på en række målepunkter, som skal hjælpe virksomheder til at benchmarke deres sociale ansvar i forhold til, hvor gode de er til at fastholde og indsluse udsatte grupper på arbejdsmarkedet. Med modellen kan den enkelte virksomhed sammenligne sig selv med tallene for alle virksomheder i Danmark eller med tallene på brancheniveau.

Hensigten med modellen er at gøre virksomheders sociale ansvar mere konkret og målbart, så modellen bliver et middel til at motivere flere virksomheder til at arbejde strategisk med CSR i relation til udsatte grupper på arbejdsmarkedet. VFSA har arbejdet ud fra sloganet “måling med mening”, og med modellen sikres en fælles standard for at måle virksomheders sociale indsats.

Benchmarkmodellen kan hjælpe til en formulering af Key Performance Indicators (KPI’er) på området, og den kan bruges til virksomheders interne og eksterne kommunikation eller i virksomhedens CSR-afrapportering.

Modellen er udviklet i samarbejde med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og findes i VITAS, som er virksomhedernes digitale indgang til samarbejde med jobcentrene om støttet beskæftigelse.

Find modellen her (fra 6. marts 2018)

Den sociale beregner

I tillæg til benchmarkmodellen har VFSA udviklet Den sociale beregner – et værktøj, I som virksomhed kan bruge til at beregne den samfundsøkonomiske gevinst, I bidrager med, når I tager folk fra kanten af arbejdsmarkedet ind i jeres virksomhed.

Læs mere om beregneren her.