Jan 20, 2019
Home » Birgitta Tunning – IBM Danmark

Birgitta Tunning – IBM Danmark

Hvorfor er du medlem af VFSA?

Jeg er medlem, fordi IBM og jeg personligt mener, at det er vigtigt, at der er fokus på social ansvarlighed og mangfoldighed & at vi selv tager ansvar i den sammenhæng.

3 argumenter for at tage et socialt ansvar:

1. Skabe positive forhold for forretningen og vores medarbejdere
2. Skabe positive forhold for omverdenen
3. Skabe positive forhold for fremtidige generationer

Hvad kræver det af virksomhederne?

1. Klart definerede ledelsesprincipper – og standarder
2. Indlejring af samfundsansvar i forretningsstrategien og i øverste ledelsesniveau
3. Objektive målbare målsætninger samt styrings – og evalueringssystemer
4. Langsigtede strategiske partnerskaber med interessenter

Hvad brænder du særligt for?

Min mærkesag er mangfoldighed. Som virksomhed har vi en forpligtigelse til at afspejle det samfund, som vi er en del af med alle varianterne af mangfoldighed. Med respekt for at det altid er vigtigt at lave det bedste match mellem individ og job skal alle have lige muligheder. Dernæst er det vigtigt for vores konkurrenceevne, at vi bruger alle de talenter, vi har til rådighed i Danmark og ansætter ud fra devisen forskellighed skaber innovation fremfor ansættelse af mennesker, der ligner os selv.

Birgitta tunning_110x110 ibm_logo

BIRGITTA TUNNING

Director, Enterprise East & Services
IBM Danmark Aps

M: 28 80 46 52

@: birgitta@dk.ibm.com

Case fra virksomheden

IBM Women’s Leadership Council
Women Leadership Council (WLC) er et globalt initiativ, som har til formål at støtte IBM’s målsætninger om at tiltrække, fastholde og forfremme kvinder, så vi reflekterer vores omgivelser. Netværket mødes regelmæssigt på frivillig basis og har igangsat en række initiativer.

Women in Technology
Dansk undergruppe af globalt initiativ med kvartalsvise events på forskellige IBM-lokationer på tværs af forretningen for kvinder, hvor eksterne og interne talere fortæller om deres egen karriere. Talerne vil som rollemodeller give inspiration til den enkelte deltager og adresserer blandt andet, hvordan de personligt har håndteret work/life balance og karriere advancements.

Corporate Service Corps
Corporate Service Corps har siden 2008 sendt IBM ansatte ud i verden til at hjælpe med at løse komplekse problemstillinger i udviklingslande. Programmet støtter værtslandet og er samtidig et unikt ledelsesudviklingsprogram for IBM Danmarks medarbejdere. Læs mere om det her

IBM Eagle Netværk
EAGLE Danmark er den danske gren af IBM’s globale netværksgruppe for homoseksuelle, biseksuelle, transseksuelle (Gay, Lesbian, Bisexual, Transgender = GLBT) og netværkets støtter. Netværkets formål er at fremme et trygt og åbent arbejdsklima for alle medarbejdere, uanset seksuel orientering og kønsidentitet.

IBM har i December 2014 underskrevet det Danske Charter for mangfoldighed. (Foreningen nydansker)

IBM Danmark bestræber sig på at yde hjælp til hurtig integration af flygtninge. Eksempelvis kan vi kan yde hjælp til kompetenceafklaring, mentoring og evt. praktik for flygtninge der kan/skal hurtigt i job.

Virksomhedsprofil

Branche: Konsulenthus, it-services

Antal medarbejdere: 2.286

Placering: Seks kontorer i Danmark med hovedkontor i Holte

Medarbejdersammensætning i %:

Nydanskere: Registreres ikke

Medarbejdere med handicap: Registreres ikke

Kvindelige ledere: 27%

Sygefraværsprocent: Oplyses ikke

Hvordan er virksomhedens arbejde med socialt ansvar organiseret?

IBM’s samfundsansvar er integreret i virksomhedens forretningsstrategi, ledelsessystem og forretningsprincipper. På nedenstående links kan man læse mere om, hvordan IBM integrerer CSR.

IBM Danmark CSR strategi

IBM på global plan blogger om vores initiativer verden over

Vores egen danske ‘A-Smarter-Planet’-blog


Hvilke politikker/afrapporteringer har virksomheden på området?

CSR årsrapporten 2015