Nov 12, 2018
Home » Socialt Ansvar » BLOG//Gennem benchmarking kan vi styre det sociale ansvar
Ledergruppe arbejder med benchmarks af socialt ansvar. Modelfoto

BLOG//Gennem benchmarking kan vi styre det sociale ansvar

Hvad skal man måle på, hvis man vil tage temperaturen på sin virksomheds sociale ansvar? Og hvordan kan benchmarks være med til at drive CSR-arbejdet fremad? Det er spørgsmål, som vi tager op på VFSA’s side-event til CSR Awards 2014, hvor vi samtidig kommer med vores forslag til en benchmarkingmodel for virksomheders sociale ansvar.

”What you can’t measure, you can’t manage”.

Sådan lyder en klassisk sætning, som mange ledere gennem tiden har taget afsæt i, når de har ønsket at optimere deres virksomhed. Lige netop hvad socialt ansvar for egne medarbejdere angår, er benchmarks dog ikke hverdagskost. Og der findes til dags dato ingen fælles målepunkter, som virksomheder kan pejle efter, når de skal vurdere, hvor langt de er kommet i opgaven med at løfte det sociale ansvar.

Det relative svar blæser i vinden
Der er ingen tvivl om, at mange virksomheder landet over gør en stor indsats for at forebygge nedslidning og sygdom, fastholde ansatte, der rammes af sygdom, og for at gøre plads til medarbejdere med handicap, tidligere kriminelle, udsatte unge osv. Men spørger man, hvordan det så går med indsatsen, lyder det: Svaret blæser i vinden.

Den ene virksomhed ved ikke, hvad den anden gør, og det er ikke til at sige, om det gode, man gør, er godt nok. Om det rykker noget i det store billede. Om man er under, over eller på niveau med sammenlignelige virksomheder.

Hvis det at tage et socialt ansvar er vigtigt for samfundet, hvorfor har vi så ikke for længst udviklet en model for, hvordan vi sammenligner virksomheders og organisationers sociale ansvarlighed?

Et oplagt svar er, at det er svært at finde en model, der giver et objektivt grundlag at sammenligne ud fra – vi skulle gerne undgå at benchmarke og sammeligne pærer med bananer. Men dropper vi målingen, anerkender vi heller ikke, hvor vigtigt det er at tage socialt ansvar, og hvor centralt et ledelsesværktøj det er at kunne dokumentere og stræbe efter, at hver virksomhed tager sin ”fair share”.

Vi skal vove målingen
Budskabet fra VFSA er, at vi skal vove målingen. Og vi tager selv det første skridt, når vi til CSR Awards præsenterer vores bud på en benchmarking-model på side-eventen ‘Sådan kan du måle dit sociale ansvar’, som gør det muligt at opstille Key Performance Indicators (KPI) for indsatsen og arbejde strategisk med den.

Vi tror på, at det vil skabe mere respekt og synlighed for virksomheder, der tager et socialt ansvar, hvis det kan vejes og måles. Måske vil det også skabe mere samfundsdebat. Og måske vil der i kølvandet på debatten blive åbnet flere øjne for, at social ansvarlighed er noget, der på samfundsplan skaber værdi, for mennesker og økonomier.

Har vi fundet de rette benchmarks?
Det er vigtigt, at modellen indeholder de rette spørgsmål, som både afspejler de reelle behov i samfundet i forhold til udsatte gruppers vej til arbejdsmarkedet, og samtidig at de nødvendige data findes og kan håndteres i virksomhederne uden en masse ekstra administration.

Vores bud er, at vi skal arbejde ud fra følgende otte benchmarkpunkter:

 • Antal medarbejdere i Danmark
 • Virksomhedens sygefravær det seneste kalenderår
 • Antal personer ansat i fleksjob ved udgangen af kalenderåret
 • Antal løntilskudsforløb etableret på virksomheden i seneste kalenderår
 • Antal i løntilskudsforløb de seneste kalenderår, som efterfølgende er ansat i virksomheden
 • Antal ulønnede virksomhedspraktik oprettet seneste kalenderår
 • Antal i virksomhedspraktik de seneste kalenderår, som efterfølgende er ansat i virksomheden
 • Antal uddannelsesaftaler virksomheden har indgået de seneste kalenderår med en elev/lærling.

På CSR Awards indbyder vi til debat om disse punkter og til en snak om, hvorvidt benchmarking overhovedet er vejen at gå. Har du input eller synspunkter, håber vi, at du vil skrive dem som kommentar herunder. Hent VFSA’s bud på en benchmarkingmodel her.

About Lise Pagh

Lise Pagh
Lise Pagh har siden 2005 været HR-chef i Falck A/S. Hun er med sin egen arbejdsplads som eksempel optaget af at formidle til omverden, hvordan socialt ansvar giver værdi. Falck A/S samarbejder bl.a. med jobcentre om at rekruttere unge.

Check Also

Falck rykker stafetten til Gladsaxe

Falck greb virksomhedsstafetten og mødtes med engagerede og spørgelystne flygtninge i Jobcenter Gladsaxe. Mandag den …

One comment

 1. Spændende og relevante målepunkter. Går ud fra, at det er relative størrelser, der udligner virksomhedens størrelse.
  Man kunne måske også kigge på frafaldet over tid eller rettere evnen til at fastholde de, der aktiveres. Endelig kunne man se på at der jo er nogen, der aktiveres som også får jobs i andre firmaer. Men godt initiativ.
  Stort bifald til Mette Rønnau, som jeg kender fint her fra Aarhus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *