Jan 21, 2017
Home » Christian Boel – Region Midtjylland

Christian Boel – Region Midtjylland

Hvorfor er du medlem af VFSA?

Region Midtjylland er en af Danmarks største offentlige arbejdspladser. I Region Midtjylland har vi en overordnet strategi for samfundsansvar og bæredygtighed, samt en mangfoldighedsstrategi, som har fokus på ligestilling, etnisk ligestilling og handicap. Herudover har Region Midtjylland forankret arbejdet med forebyggelse og fastholdelse under Det Sociale Kapitel.

Som medlem af VFSA ønsker jeg at få inspiration fra andre virksomheder og organisationer og samtidig at sætte den offentlige sektor, som organisation og arbejdsplads, på dagsordenen.

Tre argumenter for at tage et socialt ansvar:

1. I Region Midtjylland ønsker vi, at personalesammensætningen afspejler mangfoldigheden i befolkningen. Arbejdet med socialt ansvar kan medvirke til at styrke Region Midtjylland som en attraktiv, mangfoldig og rummelig arbejdsplads.

2. Region Midtjylland har en bred vifte af spændende jobfunktioner. Arbejdet med socialt ansvar på alle niveauer i organisationen, er med til at udvikle regionen som arbejdsplads og organisation.

3. Region Midtjyllands værdier er dialog, dygtighed og dristighed. I Region Midtjylland tror vi på, at arbejdet med socialt ansvar skaber stolthed blandt vores medarbejdere, og giver værdi for borgere og patienter.

Hvad kræver det af virksomhederne?

Region Midtjylland har som en del af Ledelse- og styringsgrundlaget og personalepolitikken fokus på samfundsansvar. Dog kræver det hele tiden opmærksomhed i forhold til samarbejde med organisationerne og vores MED-system samt respekt overfor patienter, brugere og borgere.

Hvad brænder du særligt for?

”At Region Midtjylland som offentlig organisation og arbejdsplads, fastholder sit fokus som social ansvarlig virksomhed.”

christian_boel_200x150, sort hvid   MIDT_LOGO_Logotype_2

CHRISTIAN BOEL

Koncerndirektør
Region Midtjylland
Medlem af VFSA

T: 7841 0050
@: christian.boel@stab.rm.dk

Kontakt evt.:
Sekretær
Mie Dahl Jakobsen
T: tlf. 7841 0051
@: Mie.jakobsen@stab.rm.dk

Kommunikationschef
Birgitte Thingholm
T:  7841 0600

Case fra virksomheden

Det Sociale Kapitel
Region Midtjylland bidrager gennem en systematisk, forebyggende og sundhedsfremmende indsats til, at Region Midtjylland er en attraktiv arbejdsplads. Læs mere om Det Sociale Kapital her.

Samarbejde med Landsforeningen LEV
Region Midtjylland har i 2012 indgået et samarbejde med Landsforeningen LEV, om etablering af praktik og afklaringsmuligheder for udviklingshæmmede borgere i projekt KLAP. Læs mere 
her.

Virksomhedsprofil

Branche: Offentlig
Antal medarbejdere: ca. 26.000
Placering: Hovedsæde i Viborg

Medarbejdersammensætning i %:

Nydanskere: 6,5
Seniorer (+55): ca. 20
Kvindelige ledere: ca. 55
Særlige vilkår: ca. 3
Antal elevstillinger: ca. 4
Sygefraværsprocent: 4,5
Personaleomsætning: ca. 12

Hvordan er virksomhedens arbejde med socialt ansvar organiseret?

Strategien for samfundsansvar og bæredygtighed, herunder mangfoldighedsindsatsen er forankret i Ledelses- og styringsgrundlaget og Region Midtjyllands personalepolitik. En del af vore hospitalsenheder og øvrige arbejdspladser, har iværksat gode projekter i forbindelse med socialt ansvarlighed.

Hvilke politikker/afrapporteringer har virksomheden på området?

Læs mere om Personalepolitik for Region Midtjylland her.