Dec 11, 2018
Home » Business cases » Coop sendte stafetten ud på en arbejdsmarkedsrejse i Svendborg

Coop sendte stafetten ud på en arbejdsmarkedsrejse i Svendborg

Arbejdsmarkedsrejsen fra ledig til selvforsørgende var hovedtemaet, da VFSAs stafet krydsede Storebælt, og Coop holdt oplæg for ca. 30 borgere med flygtningebaggrund i Jobcenter Svendborg.

Der var stort fremmøde fra borgere med flygtningebaggrund, da Thomas Hermann, Chef for Arbejdsmiljø Mangfoldighed i Coop, tirsdag den 28. marts holdt oplæg i Jobcenter Svendborg som en del af VFSAs virksomhedssstafet ’Virksomheder møder flygtninge’.

Det overordnede tema for oplægget var den – til tider langvarige – rejse, som alle ledige oplever i bestræbelserne på at blive selvforsørgende. Rejsebeskrivelsen tog sit afsæt i en generel indføring i danske arbejdsmarkedsforhold, kultur og de forventninger, som danske virksomheder har til deres ansatte, hvorefter fokus blev rettet mere konkret mod, hvordan flygtninge kommer ind og får et arbejde.

Vilje, tålmodighed og netværk

Thomas havde nogle helt klare pointer med til deltagerne, og en af dem var, at de selv skal ville det, hvis det skal lykkes at komme i arbejde, men så er mulighederne der også. Den enkelte skal selv lede projektet og have viljen, også selvom det kan være en lang rejse at komme ind på arbejdsmarkedet. Det er derfor afgørende at være tålmodig og målrettet, hvilket fx kom til udtryk i svaret på spørgsmålet om, hvorfor man ikke fik et arbejde efter at have været i en praktik, der blev afsluttet med god kritik.

Her var Thomas’ budskab, at man ikke skal vende en god, afsluttet praktik til noget negativt, men at man i stedet skal anskue det som en del af rejsen og som en udvidelse af netværket. Det er vigtigt at bygge netværk i Danmark, hvad enten det er i foreninger eller på (praktik)arbejdspladser, da det øger chancen for at bide sig fast på arbejdsmarkedet.

Sprogets betydning

En anden vigtig pointe var sprogets markante betydning for mulighederne for at komme i job, ligesom præcision og stabilitet ift. fremmøde samt viljen til hele tiden at forbedre sig er afgørende parametre for virksomhederne. Man skal eksempelvis ikke stille sig tilfreds med fremmøde på 95 % i en virksomhedspraktik men i stedet stræbe mod at forbedre dette, da det er på den måde, man bliver målt af virksomhederne. I tråd med tankerne for stafetten skabte det en god dialog med deltagerne.

Da mange af deltagerne havde børn, fortalte Thomas også om vigtigheden af fritidsjob og forklarede – til stor interesse – om, at der en lang række danske virksomheder, der har mange jobåbninger som fritidsjob. Han sendte derfor deltagerne hjem med opfordring til, at de skulle gå hjem og puffe til deres børn, så de i fremtiden også kan få den mulighed.

Stor tilfredshed med rejsen

De ca. 30 deltagere til oplægget var udvalgt med udgangspunkt i et branchematchforløb inden for industri og detail kombineret med målrettet dansk, som Jobcenter Svendborg har arbejdet målrettet med siden sommeren 2016. Deltagerne kom fra Syrien, Eritrea og Somalia, og der var derfor en tolk med for at bistå med de mange engagerede spørgsmål.

Janus Harder Petersen, Afdelingsleder for Uddannelse og Integratoin i Jobcenter Svendborg, var medinitiativtager til oplægget, og der var stor tilfredshed med dagen:

”Det var et fantastisk oplæg, hvor jeg – lidt imponeret – kan sige, at Thomas formåede at tage ca. 30 borgere, et par virksomhedskonsulenter fra jobcentret og et par medarbejdere fra A til B på en spændende arbejdsmarkedsrejse”, Janus Harder Petersen, Afdelingsleder for Uddannelse og Integratoin i Jobcenter Svendborg.

Også Thomas Hermann var glad for dagen og beskrev oplevelsen som sjov og lærerig – om end en anelse nervepirrende.

Følg med i næste uge, hvor stafetten igen krydser bæltet og overtages af Falck og Jobcenter Gladsaxe.

Kontakt VFSAs sekretariat, hvis du vil være en del af stafetten –  læs mere her.

About Søren Rasmussen

Søren Rasmussen
Søren Rasmussen, sekretariatsmedarbejder i VFSA

Check Also

Kom til konference om alternative rekrutteringsveje

Mandag d. 18. september sætter Virksomhedsforum for Socialt Ansvar (VFSA) sammen med Cabi og en …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *