maj 27, 2016
Forside » CSR PEOPLE PRIZE

CSR PEOPLE PRIZE

Virksomhedsforum for Socialt Ansvar (VFSA) uddeler CSR People Prize for at hylde de virksomheder i Danmark, der gør en ekstraordinær indsats for at udvise socialt ansvar over for både medarbejdere og lokalsamfund.

Indstillinger til CSR People Prize 2016 åbner snart!

Igen i år uddeler VFSA CSR People Prize til virksomheder, der tager et særligt socialt ansvar. I juni åbnes der op for indstillinger og ansøgninger til CSR People Prize 2016

De gode eksempler skal inspirere andre

VFSA uddeler hvert år CSR People Prize, tidligere kendt som Netværksprisen, til to virksomheder, der via konkrete initiativer har vist at deres sociale ansvar er forankret i både dagligdagen og ledelsens visioner.

Formålet med uddelingen af CSR People Prize er at fremhæve de gode initiativer, erfaringer og resultater, der skabes, når en virksomhed påtager sig et socialt ansvar i forhold til at forebygge medarbejder-nedslidning og arbejdsulykker, samt fastholde og indsluse udsatte grupper på arbejdsmarkedet.

Således ønsker VFSA både at hylde de gode eksempler ved uddelingen af CSR People Prize samt bruge disse til at inspirere andre virksomheder til at tage et socialt ansvar.

Hvem kan få prisen?

Alle virksomheder i Danmark, offentlige som private, der udviser socialt ansvar overfor deres medarbejdere og deres lokalsamfund, kan søge CSR People Prize. CSR People Prize uddeles i to kategorier:

– Mindre virksomheder (under 100 medarbejdere)
– Større virksomheder (over 100 medarbejdere)

OBS:  CSR People Prize kan ikke søges af socialøkonomiske virksomheder, da der allerede findes to andre priser – Social iværksætterpris (uddeles af Vækstcenter for Social Økonomiske Virksomheder) og Socialøkonomisk Årspris (uddeles af Kooperation i samarbejde med Trygfonden og Fonden for Socialøkonomi) – som hylder netop disse virksomheders særlige indsats.

VFSA sætter fokus på flygtninge

I 2016 sætter VFSA særligt fokus på, hvordan flere flygtninge kan integreres på arbejdsmarkedet. VFSA forsøger selv at inspirere virksomheder til at sørge for, at flygtninge hurtigst muligt bliver introduceret til det danske arbejdsmarked, så flygtningene bliver en ressource for virksomhederne og for samfundet.

I den forbindelse vil VFSA bl.a. udsende et Inspirationskatalog med konkrete eksempler på, hvordan virksomheder på forskellig vis kan gøre en indsats for at få flere flygtninge integreret på arbejdsmarkedet. Ligeledes søsættes der til efteråret en jobstafet, hvor virksomheder opfordres til at gribe stafetten og beskrive, hvad de gør eller har tænkt sig at gøre for at få flere flygtninge i arbejde.