Jan 20, 2019
Home » Den sociale beregner

Den sociale beregner

Den sociale beregner – sæt tal på dit samfundsansvar

I forlængelse af arbejdet med at udvikle en benchmarkingmodel, der kan bidrage til at måle virksomheders sociale ansvar, har VFSA også udviklet et værktøj, der kan være med til at anskueliggøre den samfundsøkonomiske gevinst ved virksomheders sociale ansvar.

Med Den Sociale Beregner kan du sætte tal på din virksomheds samfundsansvar.

Om beregneren

Beregneren estimerer den minimumsgevinst, som virksomheder bidrager til samfundet med, når de ansætter personer fra kanten af arbejdsmarkedet i virksomheden. Beregneren bygger således på to simple parametre.

  • De besparede offentlige ydelsesudgifter til forsørgelse
  • De øgede skatteindtægter

Der tages altså ikke hensyn til de afledte effekter såsom besparede aktiverings- og sundhedsudgifter, lavere kriminalitet, lavere udgifter til boligstøtte m.v.

Der er nu lanceret en online udgave af Den Sociale Beregner, som du finder på: www.densocialeberegner.dk

Sådan anvender du beregneren

Her er en kort beskrivelse af, hvordan du som virksomhed anvender beregneren.

Trin 1 – Antallet af ansatte

Beregneren tager udgangspunkt i VFSA’s benchmarkingmodel, der viser, hvor mange personer fra virksomhedspraktik- og løntilskudsforløb, din virksomhed har ansat efter forløbene. Dette antal kan lægges sammen med antallet af personer på offentlige ydelser*, som din virksomhed har ansat direkte uden forudgående forløb i virksomheden.

Fra rullemenuen kan du vælge, hvilken konkret ydelse de pågældende personer er ansat fra og få den helt præcise ydelsesudgift. Kender du ikke til disse forhold, kan du vælge kategorien ’Vægtet gns. på tværs af ydelser’, der beregner et gennemsnit på baggrund af fordelingen af aktiverede på landsplan.

Trin 2 – Estimat af lønindtægten

Her indtaster du den årlige lønindtægt for de pågældende medarbejdere, du indtastede under trin 1. Du kan enten indtaste dem individuelt eller som en medarbejderkategori, hvis du fx har ansat flere til den samme løn.

Læs mere om detaljer og definitioner i noterne til selve beregneren.

* Modellen beregner den samfundsmæssige gevinst ved inklusion af personer på kanten af arbejdsmarkedet. Derfor bør der kun inkluderes personer fra A-dagpenge, hvis de er ansat fra støttet beskæftigelse (virksomhedspraktik eller løntilskud).