Jan 20, 2019
Home » Business cases » Det lange seje træk
Falck assistancevogne, Odense ©2015 Palle Peter Skov

Det lange seje træk

Mange forskellige og velmente aktiviteter iværksættes for at hjælpe udsatte unge med at finde fodfæste på arbejdsmarkedet og i livet som sådan. Det er ikke alle sammen, der virker efter hensigten, og det er nok heller ikke muligt at finde en ”one-size-fits-all” på dette område. De unges baggrund er forskellig, både hvad angår deres indre og ydre ”beredskab”, hvis man kan kalde det sådan; den robusthed og personlighed, de er født med og de ting, de har oplevet – eller ikke oplevet – gennem deres opvækst.

Den nødvendige robusthed
Man taler meget om robusthed som en egenskab, vi efterspørger på arbejdsmarkedet i dag. Robusthed for at kunne klare de mange forandringer, der sker, men også for at kunne magte det arbejdspres, der unægtelig kommer af den konkurrenceintensitet, der er på de fleste, hvis ikke alle, markeder. Det hele smitter af på de krav, der er til den enkelte for at kunne passe og lykkes med jobbet.

I Falck arbejder vi inden for områder, hvor vi skal hjælpe andre mennesker, når disse på den ene eller anden måde er i nød. Det stiller nogle særlige krav til de mennesker, der arbejder i vores virksomhed. Det stiller nogle krav til personlig robusthed, og derfor søger også vi efter denne robusthed, når vi ansætter medarbejdere. Men vi tror også på, at robusthed er noget, der kan udvikles hos den enkelte. Udvikles gennem dét at nogle tror på én, og ved at man er i et fællesskab, der stoler på, og er afhængige af, hinanden, og derfor ”spiller hinanden stærke”. Så for at vende tilbage til pointen om, at det er svært at finde ”one-size-fits-all”, er det alligevel vores erfaring, at førnævnte styrker de fleste.

Arbejde og uddannelse – et stærkt og dynamisk samspil
Kombinationen af at være på en arbejdsplads, der har ”committet” sig til én, og på en uddannelsesinstitution, hvor der sker læring, er kammeratskab og dedikerede undervisere, er stærk. Det er det, erhvervsuddannelserne kan.

Unge menneskers uddannelse har alle tider været et relevant emne. Som samfund skal vi uddanne til fremtiden. Vi skal skabe uddannelser, der på alle niveauer passer til den kompetence, som det er muligt at indlære til. Ingen uddannelser er for små, ingen er for store! Udvikling og fremskridt kan kun ske, hvis vi har kompetencerne til det på arbejdsmarkedet. Som forældre er vi optaget af, at vores børn vokser op og bliver til unge mennesker, der kan klare sig selv. Og som ung vil man – i hvert fald på dette område – være enige med sine forældre. Ethvert ungt menneske ønsker at gøre sig fri af forældrenes og samfundets midler, skabe sin egen forsørgelse og ikke mindst arbejdsidentitet.

I Falck har vi gennem mange år haft både glæde af og succes med at hjælpe udsatte unge med at finde en vej ud af offentlig forsørgelse og ind i en plads på arbejdsmarkedet via uddannelsesvejen. I samarbejde med en dedikeret erhvervsskole, Rescue Center Danmark, er vi ved at planlægge det tredje hold af erhvervsuddannelsen med speciale i auto og assistance.

Et vedvarende engagement
Det kræver meget af de unge at gennemføre en erhvervsuddannelse. Uddannelsen varer lige knapt to år, og det er en tid med mange nye mennesker og mange nye krav. Der er nye kolleger, nye holdkammerater og nye lærere, man skal forholde sig til. Der er regler, der skal følges, normer der skal forstås, rutiner der skal indøves, vaner der skal brydes, lektier der skal passes, kunder der skal serviceres og meget, meget mere. Det er spændende og berigende, men det kræver også en robusthed, som mange af de unge ikke har.

Som skole og virksomhed må man derfor forpligte sig til opgaven og sikre, at de unge får hjælp til at lykkes med at gennemføre. Fysisk test, færdighedstest, mulighed for ekstraundervisning og mentorer er vigtige elemente heri. Disse ting og dagligdagen med gode kolleger og kompetente lærere med hjertet på rette sted bærer det igennem. Det lyder måske let, men det er det ikke. Ikke for de unge, ikke for skolen og ikke for Falck. Det er ressourcekrævende, og det ”går op og ned”. Og nogle gange lykkes det ikke. Men rigtig ofte lykkes det. Det lange seje træk. Trækket hvor der bliver holdt ved, holdt om og holdt af. Men også rettet til og rettet ind.

Vi har set det virke. På det seneste hold blev 14 ud af 16 unge mennesker færdige med deres uddannelse, og de fleste af dem blev tilbudt job i Falck. Ikke fordi de var garanteret job, men fordi de via deres uddannelse nu har kompetencer, der gør, at vi har brug for dem. Det er vist det, man kalder en ”win-win situation”. Og det er den egentlige grund til, at vi, i samarbejde med Jobservice Danmark og High:five, forhåbentlig kan etablere endnu et hold assistanceredderelever, der står med en uddannelsesaftale d. 1.11.2016 og er klar til ”det lange seje træk”.

About Lars Vester Pedersen

Lars Vester Pedersen
Lars Vester Pedersen er redningsdirektør i Falck Danmark A/S og desuden næstformand i VFSA. Lars brænder især for udsatte unge – unge med forskellige lidelser eller unge, der bare på en eller anden måde er kommet skævt i gang med livet.

Check Also

Mange virksomheder i spil til CSR People Prize

Så kan vi fortælle godt nyt om CSR People Prize og prisen som årets socialt …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *