Jun 22, 2018
Home » Business cases » Et mangfoldigt ledelsesteam er en god forretning

Et mangfoldigt ledelsesteam er en god forretning

Mangfoldighed i virksomheder har fået større og større fokus i de senere år. Det skyldes samfundsmæssige faktorer såsom ændringen i den demografiske udvikling, fokus på kvindernes vej til toplederstillinger og ikke mindst den aktuelle udfordring med at tage imod og integrere et stigende antal flygtninge og immigranter i Danmark.

Derudover findes der i stigende omfang evidens for, at mangfoldighed i virksomhederne påvirker forretningen positivt. På dansk bane har vi i ISS i al beskedenhed været en af frontløberne på dette felt set fra et virksomhedsperspektiv. I 2011 udarbejdede vi således en undersøgelse sammen med PwC og Innoversity, der viste, at mangfoldige teams i ISS tjener 3,7 %-point mere end ikke mangfoldige teams. Dette svarede på daværende tidspunkt til ca. 100 mio. kroner om året på bundlinjen hos ISS.

Det motiverede os til at gå skridtet videre og undersøge, om et mangfoldigt ledelsesteam også påvirker forretningen og på hvilken måde.

Ny rapport med data fra mere end 300 danske virksomheder

I modsætning til rapporten fra 2011 ønskede vi med den nye rapport at kigge udover ISS. Vi allierede os atter med nogle uvildige samarbejdspartnere, nemlig konsulentvirksomheden Proacteur og revisionshuset PwC, og sammen har vi foretaget en måling af mangfoldighed på tværs af ledelseslagene i flere end 300 danske store og mellemstore virksomheder. Mangfoldighedsmålingerne blev sammenholdt med virksomhedernes økonomiske nøgletal, hvor fordelene ved at arbejde aktivt med mangfoldighed blev tydeliggjort.

Onsdag den 13. januar i år kunne vi så fremlægge hovedkonklusionerne i rapporten på en konference, hvor blandt andre Rufus Gifford, U.S. Ambassador og Jeff Gravenhorst, Group CEO i ISS A/S fortalte om, hvorfor mangfoldighed er vigtigt for både samfundet, virksomheden og det enkelte menneske.

Pic2, ISS-blogindlæg, uge 5, STOR

Mangfoldighed i ledelsen øger indtjeningen markant

Hovedkonklusionen i den nye rapport er, at mangfoldighed i ledelsen betaler sig. Virksomheder med den mest mangfoldige ledelse tjener i gennemsnit 12,6 procentpoint mere end virksomheder med lavest mangfoldighed i ledelsen. Samtidig tjener de mest mangfoldige virksomheder i gennemsnit 5,7 procentpoint mere end deres konkurrenter.

For ISS´ eget vedkommende har vi nu fået gode og kontante grunde til at arbejde mere målrettet med mangfoldighed på ledelsesniveau. Og vi håber, at rapportens evidensbaserede konklusioner også kan inspirere andre virksomheder til at arbejde strategisk med forretningsdrevet mangfoldighed.

Virksomheder bør stræbe efter at få en mangfoldig ledelse, både fordi det er rigtigt at gøre (lige vilkår og mulighed for alle), og fordi det er i virksomhedens og ultimativt ejernes bedste interesse. Ledelsen er der, hvor kulturen i høj grad skabes – og som dermed er med til at fremme de økonomiske gevinster ved mangfoldighed.

Det sidste har indtil nu mest været en påstand. Men med den nye rapport har vi sat to fede streger under, at mangfoldig ledelse er en gevinst for virksomhedernes bundlinje.

Og hvad så nu?

I ISS arbejder vi løbende på at optimere arbejdet med mangfoldighed til gavn for forretningen, den enkelte medarbejder og samfundet. Ud over den nye undersøgelse har vi senest indgået et samarbejde med en af Danmarks førende forskere på området, Lotte Holck fra CBS, som med afsæt i ISS skal afsøge nye måder at optimere mangfoldigheden på. Det glæder vi os rigtig meget til – og ikke mindst til igen at dele vores findings med alle andre, der også gerne vil forretningsoptimere via mangfoldighed.

About Lotte Hjortlund Andersen

Lotte Hjortlund Andersen
Lotte Hjortlund Andersen er Chef for CSR og Jobudvikling i ISS Facility Services A/S. CSR afdelingen har en ambition om at være verdens mest værdiskabende CSR afdeling – og arbejder konstant på at forretningsoptimere via CSR.

Check Also

Det lange seje træk

Mange forskellige og velmente aktiviteter iværksættes for at hjælpe udsatte unge med at finde fodfæste …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *