Mar 30, 2017
Home » Evalueringer af CSR Awards

Evalueringer af CSR Awards


Evaluering af CSR Awards 2015

CSR Awards 2015 fandt sted den 7. oktober i Spektrum i Vejle. Cabi har udarbejdet en evaluering af dagen for CSR Fonden og Virksomhedsforum for Socialt Ansvar (VFSA). Rapporten er hovedsageligt finansieret af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering under Beskæftigelsesministeriet. CSR Fonden har desuden finansieret en mindre del.

Evalueringen er baseret på en elektronisk survey med både kvantitative og kvalitative svarkategorier, som er udsendt til alle deltagerne lige efter arrangementet og besvaret af 54 procent.

Rapportens konklusion er, at CSR Awards fortsat er et positivt bidrag til CSR-dagsordenen i Danmark. Et af de største herhjemme. 71 procent af deltagerne er tilfredse eller meget tilfredse med arrangementet overordnet set. Deltagerne fremhæver i evalueringen særligt CSR Awards’ indholdsrige og brede udbud af aktiviteter samt blandingen af visionære og jordnære talere og indslag.

Find den samlede evaluering af CSR Awards 2015 her.

Hent evalueringer fra tidligere år

CSR Awards 2014
CSR Awards 2013
CSR Awards 2012