Dec 13, 2018
Home » Flygtninge » Falck rykker stafetten til Gladsaxe

Falck rykker stafetten til Gladsaxe

Falck greb virksomhedsstafetten og mødtes med engagerede og spørgelystne flygtninge i Jobcenter Gladsaxe.

Mandag den 27. marts var Rikke Fabricius og Jesper Højgaard fra Falck på besøg hos Jobcenter Gladsaxe for at møde en gruppe flygtninge, der ønskede at blive klogere på det danske arbejdsmarked, dansk arbejdspladskultur og på hverdagen i en virksomhed som Falck.

Rikke og Jesper, der begge er en del af en arbejdsgruppe under VFSA, holdt et virksomhedsoplæg, der foruden virksomhedens historie og værdier beskrev det IGU-projekt, som Falck planlægger at starte op senere på året. Her er det tanken, at Falck vil starte deres eget IGU-hold op med 18 kandidater, og det projekt modtog stor opmærksomhed:

”Allerede på dagen udviste flere af deltagerne interesse for Falcks kommende IGU-forløb. Der er nu planlagt et nyt møde med Jobcenter Gladsaxe med henblik på at afdække mulige kandidater”, Jesper Højgaard, HR CSR-leder, Falck.

Oplægget blev rundet af med spørgsmål fra de fremmødte flygtninge, som var meget nysgerrige og motiverede, og spørgsmålene spændte bredt fra kørekortsudstedelse til ophold på Falcks skole i Esbjerg, ligesom IGU-projektet igen vakte begejstring blandt flere af de fremmødte flygtninge, som var meget interesserede i at starte i sådan et forløb. Rikke og Jesper besvarede i fællesskab med jobkonsulenter fra jobcentret efter bedste evne de mange forskelligartede spørgsmål, og der var stor tilfredshed med dagen i Gladsaxe:

”Jesper og Rikke holdt et super godt oplæg for vores flygtninge-borgere, hvori de med ord og billeder beskrev, hvordan det er at være medarbejder i Falck. Vi havde inviteret fem af vores syriske flygtninge til at deltage, og det blev alletiders dag, hvor vi endte med at have fem topmotiverede borgere, der faktisk alle var interesseret i at komme til at arbejde for Falck. Oplægget var godt sat sammen, og fotos og illustrationer i præsentationen gjorde materialet let at forstå for borgerne. Vi ser frem til et videre samarbejde med Falck”, Tanya Poulsen, Virksomhedskonsulent i integrationsindsatsen v. Jobcenter Gladsaxe.

Grib stafetten!

Mødet fandt sted i forbindelse med VFSAs virksomhedsstafet ’Virksomheder møder flygtninge’, hvor det er ambitionen, at danske virksomheder ved at gribe stafetten og holde et oplæg over for en gruppe af flygtninge kan bidrage til, at flere flygtninge får et tidligere indblik i arbejdsmarkedet og dansk arbejdspladskultur og derigennem kommer tættere på beskæftigelse.

Ved at deltage i stafetten kan jeres virksomhed, med en lille indsats, bidrage til at løfte en fælles samfundsmæssig udfordring og samtidig få kontakt til potentielle, kommende medarbejdere. Kontakt VFSAs sekretariatet for at høre mere eller blive hjulpet i gang med stafetten – eller tag direkte kontakt til dit lokale jobcenter eller sprogskole og tilbyd et møde.

Hvor skal stafetten hen næste gang?

Læs mere om stafetten her

Læs om stafettens tur til Svendborg her

Rikke Fabricius, HR Afdelingsleder, CSR i Falck Danmark A/S, er formand for VFSAs arbejdsgruppe og Jesper Højgaard, HR CSR-Leder, sidder også i VFSAs arbejdsgruppe.

About Søren Rasmussen

Søren Rasmussen
Søren Rasmussen, sekretariatsmedarbejder i VFSA

Check Also

Elite Miljø og Trinity Hotel vinder CSR People Prize 2017!

Stort tillykke til Elite Miljø og Trinity Hotel & Konference Center, der netop er blevet …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *