Dec 11, 2018
Home » Flemming Bendt – ISS Facility Services A/S

Flemming Bendt – ISS Facility Services A/S

Hvorfor er du medlem af VFSA?

VFSA et vigtigt netværk for ISS, fordi det giver mulighed for sparring og erfaringsudveksling med en række virksomheder. Derudover giver det mulighed for at være i dialog med det politiske niveau.

3 argumenter for at tage et socialt ansvar:

1. Bidrager positivt til forretningen
2. Øger stoltheden og engagementet hos virksomhedens medarbejdere
3. Imødegå krav og forventninger fra kunder og samfund

Hvad kræver det af virksomhederne?

Engagement og interesse i samfundsmæssige udfordringer. Forståelse af koblingen mellem social ansvarlighed og forretning. Vilje og mod.

Hvad brænder du særligt for?

“Koblingen mellem social ansvarlighed og forretning, sådan at vi som virksomhed kan bidrage til at løse samfundsmæssige udfordringer samtidig med, at det bidrager til både ISS’ og vores kunders forretning. Et konstant fokus på ’både og’ – og ikke et ’enten eller’.”

    iss_logo

Formand for VFSA 

Adm. Direktør
ISS Danmark

Kontakt:
Anne Anker

Kommunikationschef ISS

T:+45 23 24 35 67
@: Anne.Anker@dk.issworld.com

Case fra virksomheden

ISS samarbejder med flere end 30 danske kommunale jobcentre om at hjælpe udsatte ledige ind på arbejdsmarkedet. Flygtningekrisen har skabt en særlig udfordring i forhold til at få flygtninge hurtigere og mere effektivt ind på arbejdsmarkedet mhp. at styrke integrationen. I den forbindelse har ISS pt flere end 140 flygtninge i forløb (antallet stiger løbende) – enten hos ISS eller hos en af de 1000 virksomheder, som ISS samarbejder med i denne forbindelse.

Virksomhedsprofil

Branche: Facility Services
Antal medarbejdere: 7.500
Placering: Landsdækkende med hovedkontor i København

Nydanskere: 50,7 %
Medarbejdere med handicap: 3,5 %
Seniorer (+55): 16,7 %
Kvindelige ledere: 49,6 %

Sygefraværsprocent: 4,9 %
Personaleomsætning: 24,6 %

Hvordan er virksomhedens arbejde med socialt ansvar organiseret?

I ISS er hele virksomheden involveret i at løfte et socialt ansvar, da en stor del af indsatsen omhandler inklusion af ledige på arbejdsmarkedet.

For at opnå bedst mulige effekter har ISS en afdeling – ISS Jobudvikling – der er jobcentrenes professionelle samarbejdspartner i forhold til at få ledige tilbage på arbejdsmarkedet. Samtidig er vi i løbende kontakt med små og store virksomheder over hele landet, der ønsker at tage et medansvar.

Det gør de ved at tage kandidater ind i målrettede forløb, der ruster kandidaten til at få og beholde et job. Vi har blandt andet særlige forløb i forhold til flygtninge, unge, fleksjob og handicappede.

Vores forløb vil typisk indeholde nogle af følgende elementer:

  • Fast projektleder, som er i løbende dialog med kandidaten, virksomheden samt kommunens jobcenter
  • Afdækkende samtale med kandidaten om kompetencer, uddannelse, muligheder, drømme og udfordringer
  • Sprogundervisning i hold
  • Coaching-forløb og motivation for personlig udvikling
  • Inspirationsoplæg og netværk
  • Hjælp til udformning af CV og ansøgninger

På intern bane samarbejder ISS Jobudvikling særligt med:

  • ISS’ driftsenheder om afklaring og kompetenceudvikling af ledige på arbejdspladserne samt rekruttering til ledige stillinger.
  • ISS’ uddannelsesafdeling om kurser og kompetenceudvikling, særlige projekter vedr. unge og uddannelse, elevkampagner mm.
  • ISS’ salgsafdeling vedr. indspil om muligheder for at efterleve kunders særlige krav og forventninger om socialt engagement og indsatser i lokalområder nationalt og internationalt.om socialt engagement og indsatser i lokalområder nationalt og internationalt.

 

Hvilke politikker/afrapporteringer har virksomheden på området?

Politikker:

ISS Arbejdsmiljøpolitik

ISS Etiske regler

ISS Chikanepolitik

ISS Forskelsbehandlingspolitik

ISS Mangfoldighedspolitik

ISS Politik for mangfoldighed i ISS’ ledelse

ISS Rekrutteringspolitik

ISS Stress politik

ISS Sundhedspolitik

 

Rapporter:

ISS CR Repport: http://www.responsibility.issworld.com/report2015/

Læs mere her