Jan 20, 2019
Home » FN’s Verdensmål

FN’s Verdensmål

VFSA arbejder med FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling som en samlet ramme for, hvordan der arbejdes med de enkelte, konkrete indsatser. Dermed sættes Verdensmålene i relation til disse indsatsområder, så vi bidrager til, at Verdensmålene kobles til de beskæftigelsesmæssige udfordringer i Danmark, som VFSA har særligt fokus på ift. virksomheders sociale ansvar.

Herudover arbejder langt de fleste af VFSA’s medlemsvirksomheder også strategisk med Verdensmålene i deres respektive virksomheder. Dette arbejde drøftes også i VFSA-regi, og vi vil løbende fortælle om de resultater, der skabes – bl.a. på vores blog.

Arbejdet med Verdensmålene foregår under overskriften “VFSA Partnerskaber for Verdensmålene”.

Om Verdensmålene

  • Verdensmålene er vedtaget af verdens stats- og regeringsledere på FN topmødet i New York i sept. 2015 efter den mest omfattende konsultationsproces nogensinde med inddragelse af civilsamfundet, privatsektoren og statslige organisationer.
  • Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst, m.v.
  • De nye Verdensmål vil gælde for alle lande – både rige og fattige – med højde for landenes forskellige udgangspunkt.
  • VFSA arbejder særligt med Verdensmål 8: ”Anstændige job og økonomisk Vækst” og Verdensmål 17: ”Partnerskaber for fremtiden”, da indsatser for mennesker på kanten af arbejdsmarkedet kræver stærke partnerskaber på tværs af sektorer. Herudover kommer andre mål i spil afhængig af de konkrete indsatsområder. Eksempelvis er Verdensmål 4: ”God uddannelse”  særligt relevant ift. temaet ”Udsatte unge”.
  • Danmark har udarbejdet en national handlingsplan, hvor der opfordres til at skabe partnerskaber blandt aktører på tværs af samfundet, som kan bidrage til opnåelse af Verdensmålene i Danmark og internationalt.

Læs mere om Verdensmålene (ny side)