Jan 20, 2019
Home » Flygtninge » Grib stafetten! Bidrag til flygtningeintegration med udgangspunkt i jeres virksomheds konkrete kompetencer

Grib stafetten! Bidrag til flygtningeintegration med udgangspunkt i jeres virksomheds konkrete kompetencer

Virksomheder, der ikke selv kan ansætte flygtninge i praktik eller faste job, kan stadigvæk bidrage til integrationen af flygtninge på det danske arbejdsmarked. Det er holdningen hos IBM.

Grib stafetten!

De flygtninge, der kommer til Danmark, har typisk en uddannelsesbaggrund eller faglig profil, der ikke matcher job i IBM Danmark. Så da det hele var på kogepunktet i 2015, var vi som virksomhed lidt på bar bund i forhold til vores relevante bidrag, når vi netop ikke kunne ansætte dem i vores virksomhed. Vi ønskede at bidrage til den fælles samfundsopgave, der ligger i at få flere flygtninge integreret hurtigere på arbejdsmarkedet, og vi fandt en vej ved at fokusere på vores ressourcer og de muligheder, der findes i en virksomhedstype som vores. Det er vores ønske, at andre virksomheder nu gør det samme, og – med udgangspunkt i netop deres virksomhed – griber stafetten og fortsætter det vigtige arbejde ud fra deres konkrete forudsætninger og kompetencer.

Flotte resultater og hurtigere integration

Resultaterne efter seks måneder er overbevisende: Ud af 25 flygtninge er otte i job – heraf er fire i job, der matcher deres kompetencer, og fire er i ’et skridt på vejen’-job. Derudover er fire videre i uddannelsen, fra hvor de måtte slippe i deres oprindelsesland, en er startet som selvstændig, og en er elev. Langt de fleste har været i praktikker og har også tillært sig et grundlæggende godt dansk.

Vi ved godt, at vi har med en relativt ’stærk’ målgruppe af flygtninge at gøre, som nok har en bedre prognose i forhold til at blive integreret på det danske arbejdsmarked end gennemsnittet. Ikke desto mindre har vores program været en stærk accelerator for integrationsprocessen. Det er velkendt, at jo hurtigere den enkelte flygtning kommer i gang, jo større sandsynlighed er der for, at personen integreres, bliver selvforsørgende og undgår ’klientgørelse’.

Gør det, I gør bedst – og erkend jeres begrænsninger

Vi var i IBM ikke i tvivl om, at vi gerne ville bidrage til løsningen af en den fælles samfundsudfordring, der ligger i at få flygtninge integreret og hurtigt ind på arbejdsmarkedet – men hvordan? Vi skulle ikke dele bamser ud ved grænsen eller give husly. Det er der andre, der er bedre til end os.

Svaret for IBM var naturligvis at bruge de ressourcer, vi har i vores virksomhed. Medarbejderne har indsigt i det danske uddannelsessystem, har erhvervserfaring og har et netværk og ressourcer, som alle er relevante i forhold til at være mentor for en flygtning. Så i bund og grund handler det alene om, at vi gør det, vi er bedst til, og at vi bruger de allerede tilgængelige ressourcer – for IBM blev det et mentorprogram, der bedst matchede de muligheder, der er i virksomheden.

Læs mere om IBM’s erhvervsmentorprogram her

Det vigtigste i vores indsats, som fremhæves gang på gang, når vi spørger de enkelte flygtninge om feedback, er den personlige 1:1 relation; det at have en person og et fyrtårn ved sin side, som tror på ens evner og kan være med til at åbne døre og vise vejen. Det rykker på selvforståelsen for den enkelte flygtning, som går fra at være ’udfordret’ til at se sig selv som en ressource med muligheder og potentiale.

Den professionelle partner er nøglen til et succesfuldt program, og vi valgte at samarbejde med Foreningen Nydansker. Vores partner har varetaget de funktioner, som de er specialister i. De har udvalgt og uddannet vores mentorer, de har varetaget kontakten til kommunerne og integrationsinstanser, de har fulgt op på de enkelte mentorforløb og har fungeret som hjælpefunktion, når vores mentorer er løbet ind i problemstillinger med en flygtning, som lå uden for rammerne af, hvad mentorrollen indebærer.

Plug & Play integration

Det handler om at gøre det let tilgængeligt for de, der skal bidrage og om at fjerne barriererne. I dette tilfælde betød det at gøre det nemt og overskueligt for den enkelte medarbejder at byde ind som mentor i programmet. Det indebærer, at programmet skal faciliteters, at mentoring foregår på arbejdspladsen og i arbejdstiden, og at der er faglig kompetence til rådighed, såfremt der skulle opstå et akut problem. Det er vitalt, at mentorerne får den nødvendige mentoruddannelse og forhåndsviden omkring, hvad det vil sige at være flygtning i bredere termer.

Fra IBM er opfordringen, at andre virksomheder griber stafetten og bidrager til flygtningeintegrationen.

Skrevet af Sanne Urbak, CSR Manager, IBM Danmark

Check Also

Lån en topleder – VFSA tilbyder debattører om socialt ansvar til dit Folkemøde-arrangement

Både virksomhed og samfund vinder, når virksomheder tager et socialt ansvar og skaber jobs til …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *