Jan 20, 2019
Home » Henrik Holck – DFDS

Henrik Holck – DFDS

Hvorfor er du medlem af VFSA?

Jeg tror på, at der er stort potentiale for at udvikle den sociale ansvarlighed i danske virksomheder. Det vil jeg gerne bidrage til.

3 argumenter for at tage et socialt ansvar:

1. Fordi vi kan, og fordi virksomhederne har en forpligtelse i forhold til medarbejderne og samfundet.
2. Det giver mere motiverede medarbejdere, der er stolte af deres virksomhed.
3. Det er vigtigt over for kunder og ansøgere. 

Hvad kræver det af virksomhederne?

Det kræver lydhørhed, risikovillighed (som f.eks. med kriminelle unge) og evnen til at tænke nyt.

Hvad brænder du særligt for?

”Jeg brænder for  vores arbejde med at få unge kriminelle ind på arbejdsmarkedet, og for vores arbejde med en social fond, der giver syge/svækkede medarbejdere mulighed for at blive i jobbet på deltid med lønkompensation, så de kan bevare tilknytningen til jobbet og kollegerne.”

Henrik Holck_100  Dfds logo

HENRIK HOLCK

Executive Vice President
DFDS

Arbejds- og ansvarsområde:
Direktionsansvarlig for HR, skibsdrift, teknik og miljøindsats – i DFDS koncernen

T: 33 42 32 34
M: 26 75 08 50
@: Henrik.holck@dfds.com 

Alternativt kontakt presseansvarlig:
Gert Jakobsen
T: 33 42 32 97
M: 24 40 00 43

Case fra virksomheden

High:Five
DFDS er en af de virksomheder, der deltager i samarbejdet med High-Fiveom at få unge med en kriminel fortid ind på arbejdsmarkedet igen og dermed tilbage til et normalt liv uden kriminalitet via jobs på vore skibe. Der har været en høj succesrate for projektet. 

Fond for fastholdelse
DFDS tog sammen med fagforeningen DMMA(Dansk Metals Maritime Afdeling) et banebrydende skidt ved at etablere en fond, der kan sikre ældre eller syge medarbejdere, der ikke længere kan magte et fuldtidsjob, mulighed for at gå på deltid, så de bevarer tilknytningen til deres kolleger og sociale netværk – med kompensation for tabt arbejdsløn fra den fælles fond. 

Virksomhedsprofil

Branche: Shipping og logistik 
Antal medarbejdere: 5.900 
Placering: Hovedkontor i København. Driftsenheder i over 20 lande i Europa. Hovedsæde i København. 

Hvordan er virksomhedens arbejde med socialt ansvar organiseret?

(Hvilke afdelinger er involveret – sættes der fokus på politikker, målsætninger, projekter?) 
DFDS CR-strategi, politikker og målsætninger fastlægges af DFDS’ CR-komite, der rapporterer til koncernledelsen og en gang årligt til bestyrelsen.
CR-komiteen består af repræsentanter fra Sustainability & Public Affairs (formand), HR, Investor Relations, Marine Standards, Salg, Indkøb og Kommunikation. Komiteen sigter på at inddrage såvel eksterne interessenter som interne samt på at fremme decentraliseringen af CR-indsatsen til andre lande og lokale enheder og initiativer. 

Hvilke politikker/afrapporteringer har virksomheden på området?

DFDS har besluttet en lang række politikker inden for CR-området, herunder for: 
Sustainability 
Sikkerhed 
International ledelse 
Uddannelse 
Medarbejdertrivsel 
Alkohol/stoffer 
Udvikling 
Løn
Diversitet og inklusion 
Etik og mange andre. 


En del findes på www.dfds.com/group