Jan 20, 2019
Home » Indsatser

Indsatser

Foruden det gennemgående fokus på forebyggelse, fastholdelse og indslusning sætter VFSA løbende fokus på nogle særlige indsatser, temaer, områder m.v.

Der kan både være tale om særlige tværgående eller flerårige indsatser, ligesom der i VFSA udvælges særlige årstemaer.

Her kan du læse mere om de særlige indsatser, som VFSA nu eller i de seneste år har sat fokus på: