Jun 23, 2017
Home » Indstilling – trin for trin

Indstilling – trin for trin

Alle virksomheder – både store og små, samt offentlige og private – som arbejder med social ansvarlighed, kan indstilles til CSR People Prize. Indstillingen sker ved, at virksomheden udfylder et spørgeskema og kommenterer på virksomhedens benchmarkingtal. Og husk – prisen kan sagtens søges flere år i træk!

Hvem kan søge prisen?

Alle virksomheder, både offentlige og private, store og små, som arbejder med social ansvarlighed, kan søge CSR People Prize – dog ikke socialøkonomiske virksomheder.

De eneste kriterier herudover er:

  • at initiativerne skal række ud over lovgivningen på området.
  • at initiativerne ikke udelukkende må være finansieret af offentlige midler.

Søg prisen eller indstil en virksomhed her

Husk – prisen kan sagtens søges flere år i træk!

Hvad kræver det at søge prisen?

Virksomheder, som vil indstilles, skal udfylde et spørgeskema samt kommentere et benchmarkingskema.

Spørgeskemaet giver os et kvalitativt indblik i de indsatser I, gør for at tage et socialt ansvar, hvordan de er forankrede i virksomheden, og hvilken effekt I ser af indsatserne.

Først når sekretariatet har modtaget spørgeskemaet, er indstillingen gældende.

Du kan på forhånd orientere dig i spørgeskemaet her (spørgeskemaet fra 2016 – der kan forekomme mindre justeringer i spørgeskemaet for 2017).

Benchmarkingskemaet er under udvikling af VFSA i samarbejde med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og har til formål at give os et tal-baseret, kvantitativt indblik i jeres sociale ansvar. På baggrund af det CVR nummer, som din virksomhed indsender med spørgeskemaet, sørger VFSA-sekretariatet for, at dine virksomhedstal trækkes fra offentlige databaser til benchmarkingskemaet. Tallene omhandler bl.a. antal ansatte i fleksjob, virksomhedspraktik, løntilskud med mere.

Din virksomhed modtager benchmarkingskemaet med disse tal og bedes kommentere på, om I kan genkende de tal, der er trukket på virksomheden, samt udfylde de felter, hvor vi ikke kan trække tal.

Benchmarkingskemaet skal ses som et supplement til spørgeskemaet, der fortsat vægtes højest, men tallene giver os en fornemmelse af omfanget af jeres aktiviteter

Du kan på forhånd orientere dig i det generelle benchmarkingskema her.

Indstillingsprocessen 2017 – trin for trin

Fra 23. maj – Start indstillingsprocessen ved at udfylde og sende et elektronisk postkort.

Herefter modtager virksomheden en mail med information om indstillingsprocessen.

8. august – Deadline for indstilling af virksomheder

15. august – Virksomheder modtager Benchmarktal og spørgeskema
Her trækkes virksomhedernes benchmarktal, og de bliver sendt til virksomhederne sammen med et spørgeskema, som skal udfyldes og sendes elektronisk elektronisk til VFSA-sekretariatet senest d. 1. september.

1. september – Deadline for besvarelse af spørgeskema og kommentarer til benchmarkingskema

1. september er sidste frist for besvarelse af spørgeskema samt indsendelse af evt. kommentarer til benchmarkingskemaet.

5. september – Deadline for at returnere udfyldt og kommenteret benchmarkingskema

Virksomheden skal kommentere på tallene i benchmarkingskemaet og returnere til sekretariatet senest den 7. september

5. september – Alle indstillede virksomheder fremgår af VFSAs hjemmeside

Indtil d. 5. september opdaterer vi desuden løbende, når vi har modtaget et udfyldt spørgeskema.

5. okt. – Nominerede virksomheder modtager besked og fremhæves på VFSA hjemmeside

De seks virksomheder, der bliver nomineret til prisen, får direkte besked den 5. oktober.

7. november – Uddeling af CSR People Prize

CSR People Prize uddeles af H.K.H. Prins Joachim, som afrunding på VFSAs konference ‘Grib Verdensmålene!’ i Industriens Hus i København den 7. november. Nærmere information om arrangementet følger.