Mar 30, 2017
Home » Indstilling – trin for trin

Indstilling – trin for trin

 Alle virksomheder – både store og små, samt offentlige og private – som arbejder med social ansvarlighed kan indstilles til CSR People. Indstillingen sker ved at virksomheden udfylder et spørgeskema og kommenterer på virksomhedens benchmarkingtal. Og husk – prisen kan sagtens søges flere år i træk!

Hvem kan søge prisen?

Alle virksomheder, både offentlige og private, store og små, som arbejder med social ansvarlighed, kan søge CSR People Prize – dog ikke socialøkonomiske virksomheder.

De eneste kriterier herudover er:

  • at initiativerne skal række ud over lovgivningen på området.
  • at initiativerne ikke udelukkende må være finansieret af offentlige midler.

Husk – prisen kan sagtens søges flere år i træk!

Hvad kræver det at søge prisen?

Virksomheder som vil indstilles, skal udfylde et spørgeskema samt kommentere et benchmarkingskema.

Spørgeskemaet giver os et kvalitativt indblik i de indsatser I gør for at tage et socialt ansvar, hvordan de er forankrede i virksomheden og hvilken effekt I ser af indsatserne.

Først når sekretariatet har modtaget spørgeskemaet er indstillingen gældende.

Du kan på forhånd orientere dig i spørgeskemaet her.

Benchmarkingskemaet er under udvikling af VFSA og har til formål at give os et talmæssigt, kvantitativt indblik i jeres sociale ansvar. På baggrund af det CVR nummer, som din virksomhed indsender med spørgeskemaet, sørger VFSA-sekretariatet for, at dine virksomhedstal trækkes fra offentlige databaser til benchmarkingskemaet. Tallene omhandler bl.a. antal ansatte i fleksjob, virksomhedspraktik, løntilskud med mere.

Din virksomhed modtager benchmarkingskemaet med disse tal og bedes kommentere på, om I kan genkende de tal, der er trukket på virksomheden, samt udfylde de felter, hvor vi ikke kan trække tal.

Benchmarkingskemaet skal ses som et supplement til spørgeskemaet, der fortsat vægtes højest, men tallene giver os en fornemmelse af omfanget af jeres aktiviteter

Du kan på forhånd orientere dig i det generelle benchmarkingskema her.

Indstillingsprocessen – trin for trin

Fra 23. juni – Start indstillingsprocessen ved at udfylde og sende et elektronisk postkort.

Deadline for indstillinger til CSR People Prize 2016 er udløbet.

Herefter modtager virksomheden en mail med information om indstillingsprocessen, samt link til et spørgeskema.

17. august – Deadline for indstilling af virksomheder

24. august – Deadline for at returnere besvaret spørgeskema
Ønsker I som virksomhed at acceptere indstillingen, skal I udfylde spørgeskemaet og sende det elektronisk til VFSA-sekretariatet senest d. 19. august.

30. august – I modtager jeres individuelle benchmarkingskema

VFSA-sekretariatet sørger for, at der bliver trukket benchmarkingtal for socialt ansvar på hver af de indstillede virksomheder . I modtager d. 30. august et individuelt benchmarkingskema med jeres tal.

7. september – Deadline for at returnere udfyldt og kommenteret benchmarkingskema

Virksomheden skal kommentere på tallene i benchmarkingskemaet og returnere til sekretariatet senest den 7. september

7. september – Alle indstillede virksomheder fremgår af VFSA’s hjemmeside

Indtil d. 7. september opdaterer vi desuden løbende, når vi har modtaget et udfyldt spørgeskema.

5. okt. – Nominerede virksomheder modtager besked og fremhæves på VFSA hjemmeside

De seks virksomheder, der bliver nomineret til prisen, får direkte besked den 10. oktober.

7. november – Uddeling af CSR People Prize

CSR People Prize uddeles af H.K.H. Prins Joachim, ved et VFSA arrangement i København den 7. november. Nærmere information om arrangementet følger.