Jan 20, 2019
Home » Kim Christensen – Danfoss A/S

Kim Christensen – Danfoss A/S

Hvorfor er du medlem af VFSA?

Fordi jeg gerne vil medvirke til at få det sociale ansvar på virksomheders dagsorden

3 argumenter for at tage et socialt ansvar:

1.Danfoss er bevidst om sit ansvar og vil gerne være aktiv, hvor det er muligt

2. Alle skal have et meningsfyldt liv både på arbejde og privat

3. Det er en del af Danfoss’ værdiggrundlag/adfærd

Hvad kræver det af virksomhederne?
Engagement i lokalområdet
Topledelsens engagement

Hvad brænder du særligt for?

“Vi skal have skabt en bred forståelse for at vi alle må bidrage med et socialt ansvar – som store virksomheder, mindre virksomheder og som ganske almindelige borgere”

 Kim Christensen_110x110danfoss logo

KIM CHRISTENSEN

President
Danfoss Global Services

T: 7488 3001
M: 2030 7264
@:Kim_Christensen@danfoss.com

Case fra virksomheden

Personalepolitikker

Etikregler

Årsrapporter

Sustainability Strategy

Virksomhedsprofil

Branche: Produktion og salg 
Antal medarbejdere: ca. 5.000 
Placering: Hovedkontor Nordborg

Medarbejdersammensætning i %
Nydanskere: registreres ikke 
Medarbejdere m. handicap: registreres ikke 
Seniorer (+55): 17,5% 
Kvindelige ledere: 16% 
Særlige vilkår (fx fleks/skåne, løntilskud): 53 
Antal elever/lærlinge: 167

Sygefraværsprocent: 3,5%
Personaleomsætning i %: 19,4%

Hvordan er virksomhedens arbejde med socialt ansvar organiseret?

CSR-politikker, HR, Traineecenter, special afdeling for fleksjobbere og hjemmearbejde.

Hvilke politikker/afrapporteringer har virksomheden på området?

Personalepolitikker, etik regler og CSR politik.