Jan 20, 2019
Home » Kim Nøhr Skibsted – Grundfos A/S

Kim Nøhr Skibsted – Grundfos A/S

Hvorfor er du medlem af VFSA?

Bæredygtighed og fokus på udsatte har altid været en del af Grundfos’ værdigrundlag lige fra vi blev grundlagt.

3 argumenter for at tage et socialt ansvar:

  1. Kunderne og samfundet forventer det.
  2. Medarbejderne bliver stolte af deres arbejdsplads.
  3. Social ansvarlighed giver en samfundsøkonomisk gevinst, som kommer alle til gode

Hvad kræver det af virksomhederne?

Det sociale arbejde kræver en organisationskultur, hvor man kan se værdien for organisationen og det omgivende samfund. Dertil kommer en villighed til at afsætte de fornødne faglige kompetencer til at udføre opgaverne i praksis.

Hvad brænder du særligt for?

“Integration af flygtninge og medarbejdere med særlige behov på arbejdsmarkedet.”

     grundfos (1)

KIM NØHR SKIBSTED 

Group Vice President, Communications, Public Affairs & Engagement
Grundfos A/S

Bestyrelsesmedlem i Børns Vilkår

T: 8750 1400
M: 3052 5020
@: kskibsted@grundfos.com

(Alternativt kontakt til presseansvarlig)

Frank B. Winther, @: fwinther@grundfos.com

Case fra virksomheden

Grundfos A/S har i hele verden en målsætning om, at mindst 3% af vores med medarbejdere er ansat på særlige vilkår. I Danmark har vi en Flexafdeling, hvor ansatte, der ikke kan varetage et normalt arbejde på grund af fysisk eller psykisk handicap, er ansat på særlige vilkår. Flexafdelingen kan også fungere som base i en introduktionsperiode med kompetenceafklaring og oplæring.

Ansat på særlige vilkår: https://dk.grundfos.com/karriere/ansat-paa-saerlige-vilkaar.html

Virksomhedsprofil

Branche: Maskinindustri (pumper).
Antal medarbejdere: Mere end 17.000 medarbejdere på verdensplan og mere end 4.000 ansatte i Danmark.
Placering: 55 lande med hovedsæde i Bjerringbro.

Medarbejdersammensætning i %:
Nydanskere: Registreres ikke

Medarbejdere med handicap: Registreres ikke

Seniorere (+55): 14 % (i Danmark)

Kvindelige ledere: 21 % (i Danmark)

Særlige vilkår (fx fleks/skåne, løntilskud): 4 %

Antal elevstillinger:
Kontorelev+TD elev: 18 pers.

Lærlinge produkt: 157 pers.

Sygefraværsprocent (i 2016):
4,93 %

Personaleomsætning (i 2016):
7,9 %

Hvordan er virksomhedens arbejde med socialt ansvar organiseret?

På Group level har vi en overordnet Engagement and Responsibility afdeling, der udbreder diverse projekter til hele verden. I Danmark bruges blandt andet vores Flexafdeling til integration af medarbejdere med særlige behov.

Hvilke politikker/afrapporteringer har virksomheden på området?

Sustainability rapport, samt sygefraværs-, fastholdelses- og rekrutteringspolitik.

Sustainability rapport: http://www.grundfos.com/about-us/news-and-press/reports-magazines/sustainability-reports.html