Jun 23, 2017
Home » Lån en topleder – Folkemødet 2017

Lån en topleder – Folkemødet 2017

Du kan låne disse af VFSAs topledere til at deltage i dit arrangement på Folkemødet 2017:

“Vi har et ansvar for at sikre, at også de grupper, som har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet, får en meningsfyldt hverdag. Hvis vi skal have plads til flere udsatte grupper på arbejdsmarkedet, er der behov for et tæt samspil mellem erhvervslivet og det offentlige.”

Inklusion af medarbejdere med handicap | Socialøkonomiske virksomheder | Benchmarking af socialt ansvar | CSR i den finansielle sektor

Portrætfotografi af Sven A. Blomberg, Viceordførende direktør, Jyske Bank, Formand for VFSA

Sven A. Blomberg

 • Formand, VFSA
 • Viceordførende direktør, Jyske Bank
 • Formand, BRFkredit
Billede af Lars Vester 2017

Lars Vester Pedersen

 • CEO, Falck Assistance Nordic
 • Næstformand, VFSA

“Dem, der har evnen, har også pligten. I Falck kan – og skal – vi gøre en forskel for udsatte unge, der er kommet skævt i gang med livet. Man kan bare tænke på, hvordan det ville være, hvis ens egne børn ikke kom godt i gang med tilværelsen.”

Uddannelse af udsatte unge | Fleksjob | Samarbejde med jobcentre | Socialøkonomiske virksomheder

“Integration af indvandrere og det at få en modpol til den kedelige opfattelse at indvandrere bare nasser på samfundet. Mange af dem er i stedet hårdtarbejdende og pligtopfyldende borgere.”

Integration af flygtninge og indvandrere | Bredt CSR-fokus forankret i hele virksomheden

Allan L. Agerholm

 • Chief Hospitality Officer, BC Hospitality Group
 • Medlem, VFSA
Portrætfotografi af Henrik Holck, Executive Vice President, DFDS

Henrik Holck

 • Executive Vice President, DFDS A/S
 • Medlem, VFSA

“Jeg brænder for at få unge tidligere kriminelle ind på arbejdsmarkedet og for vores arbejde med en social fond, der giver syge eller svækkede medarbejdere mulighed for at blive i jobbet på deltid med lønkompensation, så de kan bevare tilknytningen til jobbet og kollegerne.”

Indslusning af tidligere kriminelle | Fastholdelse af udsatte medarbejdere | Oprettelse af social fond i virksomheden | CSR i søfartsbranchen

“Vi arbejder for at få personer på kanten af arbejdsmarkedet i job, fordi vi har brug for disse medarbejdere. Vi har 87 forskellige nationaliteter ansat og har mange erfaringer med rekruttering af nydanskere, og samtidig gør vi meget for at fastholde vores medarbejdere.”

Mangfoldighed på arbejdspladsen | Integration af nydanskere | Sundhed og forebyggelse | Sociale klausuler | Forretningsdrevet CSR

Marianne Bøttger

 • Corporate Affairs Director, Arriva Danmark A/S
 • Medlem, VFSA

Kim Christensen

 • President, Danfoss Global Services
 • Medlem, VFSA

“Fasen, hvor flygtninge venter på, om de kan få asyl eller ej, er meget lang. Og her bliver flygtningene behandlet som klienter snarere end ressourcer. Processen skal kortes ned, så flygtningene kommer langt hurtigere ud på arbejdsmarkedet. I virksomhederne kan vi godt håndtere dette.”

Integration af flygtninge og indvandrere | Fleksjob | Uddannelse af udsatte unge

“Alle er gode til noget. Det har været vores mantra gennem de mere end 20 år, hvor vi i ISS har arbejdet med mennesker på kanten af arbejdsmarkedet. Vores erfaring er, at langt de fleste gerne vil have et job, men at det nogle gange kræver en hjælpende hånd at finde ud af, hvad man kan og er god til. Når den del så er på plads, oplever vi til gengæld også, at der med jævne mellemrum dukker nye talenter op, som kan gøre en positiv forskel i vores virksomhed.”

Inklusion af udsatte borgere | Forretningsdrevet CSR | Samarbejde med jobcentre | Integration af nydanskere

Flemming Bendt

Flemming Bendt

 • Administrerende direktør, ISS Danmark
 • Medlem, VFSA
TMP, vfsa.dk

Torben Möger Pedersen

 • Administrerende direktør, PensionDanmark
 • Medlem, VFSA

”I PensionDanmark arbejder vi målrettet på at understøtte et godt arbejds- og seniorliv for vores medlemmer. Når vi produktudvikler, når vi investerer, når vi bygger, er ansvarlighed et af de vigtigste kriterier. Det er ikke kun ordentligt og naturligt, det er også god forretning, som i sidste ende kommer medlemmerne til gode.”

Sundhed og forebyggelse | Bæredygtige investeringer og byggeri | Social ansvarlighed | Efteruddannelse

”I Grundfos har vi en tradition for at tage et socialt ansvar, og derfor er det helt naturligt for os at åbne vores døre for flygtninge og særligt udsatte. Det er noget vi har god erfaring med, og vi håber det er med til at øge integrationen på arbejdsmarkedet.”

Integration af flygtninge | Inklusion af medarbejdere på særlige vilkår

Kim-Nøhr-Skibsted-225x300

Kim Nøhr Skibsted

 • Kommunikationsdirektør, Grundfos
 • Medlem, VFSA
Henrik bodskov

Henrik Bodskov

”Hvis vi skal sikre Danmark som fremtidig TechHub og vækstcenter, så skal vi udnytte al det menneskelige potentiale, vi har til rådighed. Det duer ikke at udelukke grupper fra arbejdsmarkedet grundet køn, religion el. lign. Det har vi som virksomheder og samfundsaktører et stort medansvar for. I fremtiden bliver det endnu vigtigere, at vi agerer innovativt – og kreativitet trives nu engang bedst i mangfoldige teams.”

Mangfoldighed | Inklusion

Du kan også låne...

VFSA kan desuden tilbyde, at du kan låne ledere fra to af vores nære samarbejdspartnere:

” I en tid hvor mange brancher kan konstatere stigende mangel på kvalificeret arbejdskraft, skal vi tænke i nye løsninger, hvor et tæt samarbejde mellem jobcentre, virksomheder og lokalsamfundet om rekruttering fra kanten af arbejdsmarkedet er en oplagt mulighed.”

Tendenser for rummeligheden på arbejdsmarkedet | Virksomheder og jobcentres samarbejde om at fastholde og inkludere mennesker på kanten af arbejdsmarkedet

Mette Rønnau

Mette Rønnau

 • Direktør, Videns- og netværkshuset Cabi
 • Observatørstatus, VFSA
Ole,Hessel

Ole Hessel

 • Direktør, High:five
 • High:five blev etableret af VFSA i 2006

”Mange virksomheder spejder forgæves efter kvalificeret arbejdskraft. Hvis de nu fjernede kikkerten kunne de måske få øje på det uudnyttede potentiale, der står lige foran næsen af dem.”

Job og uddannelse til tidligere straffede | Offentligt og privat samarbejde | Social ansvarlig rekruttering