Jan 20, 2019
Home » Lars Vester Pedersen – Falck Assistance Nordic

Lars Vester Pedersen – Falck Assistance Nordic

Hvorfor er du medlem af VFSA?

Det at gøre noget godt for sine medmennesker ligger både mit eget og Falcks hjerte nær. Falcks mission gennem mere end 100 år er bygget op omkring at hjælpe andre, der har behov for det. For os rækker det videre end kun til det, man behøver eller får penge for.

argumenter for at tage et socialt ansvar:

1. Dem, der har evnen har også pligten. I Falck har vi nogle muligheder, andre virksomheder ikke nødvendigvis har.
2. Det skaber stolthed internt i virksomheden.
3. Det tiltrækker medarbejdere med hjertet på rette sted – og det er dem, vi gerne vil have i Falck.

Hvad brænder du særligt for?

”Jeg brænder især for udsatte unge – unge med forskellige lidelser eller unge, der bare på en eller anden måde
er kommet skævt i gang med livet, og især arbejdslivet. Her mener jeg, at vi for alvor kan – og skal – gøre en forskel.
Man kan bare tænke på, hvordan det ville være, hvis vore egne børn ikke kom i gang med at skabe sig en tilværelse som en god, lykkelig og ansvarsbevidst samfundsborger.”

Case fra virksomheden

Projekt udsatte unge i Randers Kommune 
Læs mere om projekt mellem Falck-stationen i Randers og Jobcenter Randers, hvor bl.a. den 28-årige Lasse med ADHD blev reddet af Falck-projektet.

      falck_logo_pos

Lars Vester Pedersen 
VFSA næstformand
CEO, Falck Assistance Nordic
Falck Danmark A/S

Ansvarlig for Falcks Division Emergency, der indeholder alle ydelser inden for ambulance, brand og assistance.

T: 8948 3401
M: 2128 3970
@: LV@Falck.dk 

Læs mere om Lars Vester 

Hør Lars Vester Pedersen fortælle om socialt ansvar hos Falck.

Virksomhedsprofil

Branche: Ambulance, Brand, Redning og Sundhed
Antal medarbejdere: 9.500
Placering: Hovedsæde i København

Medarbejdersammensætning i %: 
Nydanskere: N/A
Seniorer (+55): 1.280
Kvindelige ledere: 190

Særlige vilkår: 252
Antal elevstillinger: 370

Sygefraværsprocent *(reddere) 2012: 4,19 %
* Efter DA’s sygefraværskriterie

Personaleomsætning i % * (reddere) 2012: 5,84 %
* Antal fratrådte ift. gns. ansatte i perioden

Hvilke politikker og afrapporteringer har virksomheden på området?


Falck har et omfattende dokument for arbejdsfastholdelse. Dette indeholder alt om håndtering af sygefravær, hvilke muligheder man har som leder for at hjælpe den enkelte osv.

Ligeledes har arbejdsmiljøorganisationen udarbejdet en række dokumenter for arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø.

Autoredderelev projektet

Den 1. august 2011 startede et hold på 24 deres erhvervsuddannelse med speciale i auto. Ud af de 24 elever, sad der på skole bænken i Esbjerg 14 unge, der var blevet udvalgt i et samarbejde mellem Falck, jobcentre, High:Five, Forsvaret og VirksomhedsnetværkCabi.

De 14 havde baggrunde, der bød på forskellige udfordringer: nogle med pletter på straffe-attesten, nogle med særligt vanskelige opvækstvilkår, nogle med færdigheds-vanskeligheder og nogle, der var soldater hjemvendt fra krig og udfordringer relateret til dette. Fælles for alle 14 var, at de havde haft vanskeligt ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, men havde både ønsket om og viljen til at uddanne sig.

Projektet indeholdt udfordringer, men også mange glæder og succesoplevelser.

Projektet er afsluttet og mere end halvdelen af de unge blev ansat efterfølgende.

På dette link fortæller en af de unge om projektet.

Lead the Talent  – Falck som en del af et innovativt projekt i Region Midtjylland

o.n.e | Danmark er en nydansk organisation, der står for netværk og erfaringsudveksling og har til formål at danne et vidensnetværk blandt nydanske unge i Danmark, som er i gang med eller har en videregående uddannelse. 

Lead the talent udbydes som et talentudviklingsprogram som skal hjælpe disse unge med at stile højt og blive motiveret til ledelse. Der er flere moduler i programmet og modul 1 afholdes af Falck.

Dette foregår henover to dage på Falcks Brandskole og Uddannelsescenter i Randers. Her stiller ledere og instruktører sig til rådighed med ledelsesøvelser på brandskolen og personlighedstest på uddannelsescenteret.