Jan 21, 2017
Home » Lene Groth – Coop Danmark A/S

Lene Groth – Coop Danmark A/S

Hvorfor er du medlem af VFSA?

Man er nødt til at starte med sig selv og byde ind hvor det er relevant. Hvis vi som virksomhed vil arbejde for mangfoldighed og herunder socialt ansvar, må vi være med hvor vi kan være med til at præge området.

3 argumenter for at tage et socialt ansvar:

1. Kunderne forventer at Coop tager en særlig ansvarlig rolle
2. Rekrutteringsgrundlag
3. Stolthed for de ansatte, ”at arbejde i en ansvarlig virksomhed”

Hvad kræver det af virksomhederne?

a) at ansvarlighed er i overensstemmelse med virksomhedens værdigrundlag,

b) det kræver at lederne på det operationelle niveau reelt er interesserede og vidende om faktuelle rammer og barrierer samt

c) at det reelt er en positiv oplevelse i dagligdagen at være en social ansvarlig virksomhed; det må ikke være for bøvlet rent administrativt.

Hvad brænder du særligt for?

Min mærkesag er helt klart mangfoldighed i sin helhed. Det er lige fra kvinder i ledelse og forskellighed i baggrund etc. men også det at have plads til mennesker med særlige behov. Vi skal som arbejdspladser rundt om i Danmark skulle rumme at gøre plads til dem, der ikke lige passer ind eller kan yde helt umiddelbart. Jeg tror fuldt og fast på at alle har noget at byde på, vi skal bare finde ud af hvad det er. Jeg arbejder for en virksomhed, hvor det er vigtigt at have adgang til alle de talenter der findes derude og afspejle vores medarbejdermasse i det omkringliggende samfund. På den måde kan kunden genkende sig selv når de besøger vores butikker. Sidst men ikke mindst, så tror jeg på, at vi tager bedre beslutninger med mere mangfoldighed omkring bordet.

Hvordan er virksomhedens arbejde med socialt ansvar organiseret?

Ansvarlig gennem 150 år; Coop familien rummer 1.200 butikker og 6 store lagre. Det har været en del af Coops profil, at butikkerne altid har påtaget sig socialt ansvar og åbnet dørene for personer med særlige behov. Tidligere i de små brugsforeninger rundt omkring i landsbyer, stationsbyer og købstæder. I dag tager butikker fra de mindste Dagli’Brugser til de store Kvickly’er et stærkt socialt ansvar.

Lagrene har eksisteret siden 1960’erne og typisk er medarbejdergruppen sammensat af personer med forskellig baggrund. Fx vurderer Coop at lageret i Albertslund har mere end 25 forskellige nationaliteter ansat.

Denne Denne historie beskriver, at Coop altid har taget et stort socialt ansvar, og samtidig at det hovedsageligt er forankret lokalt på de enkelte arbejdspladser. Arbejdspladserne samarbejder direkte med eksterne partnere, fx jobcentre. Coop familien har dog også større projekter, fx i hele butikskæder.

I 2015 etablerede Coop Danmark A/S en Mangfoldighedsafdeling. Opgaven for afdelingen var at danne et overblik over Coops sociale indsats, sikre formidling og samtidig sætte grundsten til en egentlig politik for socialt ansvar.

 

LENE GROTH

Koncerndirektør
Coop Danmark A/S

M: 52 21 34 20

@: lene.groth@coop.dk

Case fra virksomheden

Fakta-kæden har et eksempel på et projekt, hvor kæden har skabt en samlet indsats. Projektet ”klar til start”, som i 2015 modtog CRS Award +100, er et projekt for unge med autisme, hvor fakta tilbyder uddannelse med jobgaranti.
www.klartilstart.dk

Virksomhedsprofil

Branche: Detailhandel 
Antal medarbejdere: 40.000
Placering: 

Medarbejdersammensætning:
Nydanskere: Registreres ikke
Medarbejdere med handicap: Registreres ikke
Seniorer (+55): 6.054
Kvindelige ledere: 594

Særlige vilkår: 1.758
Antal elevstillinger: 956
Sygefraværsprocent: 5,0%
Personaleomsætning: 54,51

Hvordan er virksomhedens arbejde med socialt ansvar organiseret?

Ansvarlig gennem 150 år; Coop familien rummer 1.200 butikker og 6 store lagre. Det har været en del af Coops profil, at butikkerne altid har påtaget sig socialt ansvar og åbnet dørene for personer med særlige behov. Tidligere i de små brugsforeninger rundt omkring i landsbyer, stationsbyer og købstæder. I dag tager butikker fra de mindste Dagli’Brugser til de store Kvickly’er et stærkt socialt ansvar.

Lagrene har eksisteret siden 1960’erne og typisk er medarbejdergruppen sammensat af personer med forskellig baggrund. Fx vurderer Coop at lageret i Albertslund har mere end 25 forskellige nationaliteter ansat.

Denne historie beskriver, at Coop altid har taget et stort socialt ansvar, og samtidig at det hovedsageligt er forankret lokalt på de enkelte arbejdspladser. Arbejdspladserne samarbejder direkte med eksterne partnere, fx jobcentre. Coop familien har dog også større projekter, fx i hele butikskæder.

I 2015 etablerede Coop Danmark A/S en Mangfoldighedsafdeling. Opgaven for afdelingen var at danne et overblik over Coops sociale indsats, sikre formidling og samtidig sætte grundsten til en egentlig politik for socialt ansvar.

Hvilke politikker/afrapporteringer har virksomheden på området?

Coop Danmarks personalepolitik, 2006

Coop Danmark A/S, Årsrapport