Jan 20, 2019
Home » Marianne Bøttger – Arriva Danmark A/S

Marianne Bøttger – Arriva Danmark A/S

Hvorfor er du medlem af VFSA?

Jeg er medlem, fordi det at tage socialt ansvar er vigtigt og en integreret del af Arrivas måde at drive forretning på. Det nytter at bidrage med gode erfaringer til andre virksomheder, og det skaber værdi for Arriva at samle ny inspiration.

3 argumenter for at tage et socialt ansvar:

1. Socialt ansvar gavner det samfund Arriva er en del af
2. Socialt ansvar tilfører værdi til Arriva og har en positiv indvirkning på vores virksomhedskultur
3. Socialt ansvar skaber stolthed blandt Arrivas mangfoldige medarbejdere

Hvad kræver det af virksomhederne?

Det kræver engagement fra den øverste ledelse og et forretningsgrundlag, der prioriterer det sociale ansvar, således at initiativerne og resultaterne bliver en naturlig del af den daglige drift.

Desuden kræver det til- og fravalg samt kommunikation om valgte initiativer og resultater, så medarbejderne inspireres og engageres, samtidig med at der skabes dialog og vidensdeling med omverdenen.

Hvad brænder du særligt for?

“Jeg brænder særligt for det brede mangfoldighedsbegreb i medarbejdersammensætningen, fordi jeg er overbevist om, at det skaber værdi for Arriva.” 

Portrætfotografi af Arrivas Director of Corporate Affairs Marianne Bøttger      Arriva logo

MARIANNE BØTTGER

Director Corporate Affairs
Arriva Danmark A/S

Kontakt Presseansvarlig: 71995750

Case fra virksomheden

Arriva ønsker at rekruttere flere unge chauffører til busbranchen. Som en del af indsatsen samarbejder Arriva med hovedstadens jobcentre og ungecentre, der formidler uddannelsen videre til deres unge borgere, som står uden for arbejdsmarkedet og endnu ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. Arriva sørger for, at de unge tilknyttes uddannelsesvejledere på de enkelte busanlæg, når de skal i praktik, hvilket er med til at styrke fastholdelsen af eleverne.

 

Virksomhedsprofil

Branche: Transport- og servicebranchen
Antal medarbejdere: 4260
Placering: Skøjtevej 26, 2770 Kastrup
28 afdelinger rundt om i landet

Medarbejdersammensætning i %:
Nydanskere: 29 %

Medarbejdere med handicap: Ikke registreret
Seniorer (+55): 36 %
Kvindelige ledere: 26 %
Særlige vilkår (fx fleks/skåne, løntilskud): 1,7% (72 medarbejdere)
Antal elevstillinger: 3,25% (137 elev- og lærlingepladser)

Sygefraværsprocent:4 %

Hvordan er virksomhedens arbejde med socialt ansvar organiseret?

I Arriva er det overordnede arbejde med socialt ansvar forankret i vores afdelinger under Corporate Affairs – HR, Kommunikation, Jura, HSE (Health, Safety and Environment), CSR og Mangfoldighed. Her udvælger, igangsætter, støtter og driver vi initiativer, som efterfølgende forankres på Arrivas mange arbejdspladser i hele landet. Alle afdelinger og anlæg arbejder med socialt ansvar på forskellig vis som en del af strategien ’Vejen Frem’. Eksempelvis har mange lokale afdelinger medarbejdere i løntilskud, fleksjob og i virksomhedspraktik. Mange initiativer starter som udviklingsprojekter i en enkelt afdeling eller på et anlæg og bredes evt. efterfølgende ud til andre dele af landet.

Hvilke politikker/afrapporteringer har virksomheden på området?

 • Mangfoldighedspolitik
 • CR-politik
 • Ansættelsespolitik
 • Introduktionspolitik
 • Livsfasepolitik
 • HSE politik (Health, Safety, Environment)
 • Adfærdspolitik
 • Arbejdsmiljøpolitik
 • Politik mod mobning og chikane
 • Samarbejdspolitik
 • Sundhedspolitik
 • Indkøbspolitik
 • Whistleblower politik
Koncern intern diversity rapportering til Arriva Group
Ligelønsstatistik til medarbejdere i HSU regi
Lønafdelingen sender fraværsstatistik til DAM+ rapport – vedr. Arrivas mangfoldighedsarbejde
Statistik fra Danmarks Statistik om mangfoldighed
Procedure for aktivt trosdyrkelse