Feb 28, 2017
Home » Niels Møller Jensen – Grundfos A/S

Niels Møller Jensen – Grundfos A/S

Hvorfor er du medlem af VFSA?

Jeg repræsenterer Grundfos A/S, der i hele sin 65-årige eksistens har arbejdet aktivt med socialt ansvar.

3 argumenter for at tage et socialt ansvar:

  1. Det er en del af vores værdigrundlag.
  2. Vi er en aktiv medspiller i lokalsamfundet.
  3. Det medvirker til at skabe en virksomhed, som vore ansatte kan være stolte af.

Hvad kræver det af virksomhederne?

Socialt engagement kræver af virksomheden at der bredt skabes forståelse for værdien af indsatsen for virksomheden og for det omgivende samfund. Dertil kommer en række faglige kompetencer, når indsatsen skal udmøntes i konkret handling, f.eks. i forbindelse med integration af ansatte der ikke kan passe et normalt arbejde.

Hvad brænder du særligt for?

“Jeg brænder for integration af ansatte der ikke kan passe et normalt arbejde, og for integration af medarbejdere med anden etnisk baggrund.”

Niels_Moeller_Jensen_100     grundfos (1)

NIELS MØLLER JENSEN 

Adm. direktør
Grundfos A/S

T: 8750 1400
M: 2027 7148
@: nmjensen@grundfos.com

Case fra virksomheden

Grundfos A/S har en relativt stor ”flexafdeling”, hvor medarbejdere, der ikke kan passe et normalt arbejde (fysisk eller psykisk handicappede), integreres i virksomheden. Flexafdelingen, der fremstiller komponenter eller klargør emner til montage, indgår på lige fod med andre afdelinger i produktionen. Afdelingen har ca. 120 medarbejdere.

Virksomhedsprofil

Branche: Maskinindustri (pumper)
Antal medarbejdere: 3200
Placering: Bjerringbro

Medarbejdersammensætning i %:
Nydanskere (Indvandrere og efterkommere (16 – 66 år) fra ikke vestlige lande.): 6,08% (Tallet dækker Grundfos i Danmark)

Seniorer (+55):
Funktionærer: 11,44% (66 pers.)
Produktionen: 18,37% (461 pers.)
Kvindelige ledere: 16,4% (21 pers.)

Særlige vilkår: 3,5%

Antal elevstillinger:
Kontorelev+TD elev: 1,56% (9 pers.)

Lærlinge produkt: 3,59% (90 pers.)

Sygefraværsprocent:
September 2010: 4,8%

August 2010: 5,9%

Personaleomsætning i % september 2010:
6,9 % på TLA (timelønsansatte)
1,2 % på FLA (funktionærlignende)
3,5 % på FKT (funktionærer).

Hvordan er virksomhedens arbejde med socialt ansvar organiseret?

Integration af medarbejdere gennem virksomhedens ”flexafdeling” (afdeling med særligt indrettede arbejdspladser) samt deltagelse i diverse projekter via virksomhedens CSR-afdeling.

Hvilke politikker/afrapporteringer har virksomheden på området?

Sygefraværs-, fastholdelses- og rekrutteringspolitik, årlig bæredygtighedsrapport.