Dec 13, 2018
Home » Nomineringsbegrundelse – DANSANI A/S

Nomineringsbegrundelse – DANSANI A/S

Hos Dansani ligger det i virksomhedens DNA at tage socialt ansvar og hjælpe socialt udsatte

Den sønderjyske produktionsvirksomhed Dansani har en indarbejdet rummelig og social profil, hvor de gennem årtier har taget et socialt ansvar i forhold til forskellige grupper af flygtninge og socialt udsatte i en bred forstand. Det lange seje træk i forhold til at arbejde med social ansvarlighed i lokalområdet er blandt andet baggrunden for juryens nominering af Dansani til CSR People Prize 2016.

Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet har været en centralt tema for 2016, men hos Dansani er det ikke noget nyt fokus. Her har de igennem en lang årrække taget et socialt ansvar over for de forskellige grupper af flygtninge, der løbende er kommet til Danmark. I dag har de eksempelvis tamilere og bosniere ansat, som de tog ind, da disse grupper var på flugt. Arbejdet med at integrere flygtninge i virksomheden fylder fortsat meget for virksomheden, og de indgår i de branchepakker, som kommunen og sprogcentret tilbyder. Dansani har her etableret praktikforløb for syriske flygtninge med henblik på efterfølgende rekruttering, og resultaterne er gode. Lige nu har de tre forløb i gang i produktionen, og tre ud af fire af de syriske flygtninge, der i 2015 startede i praktik, er i dag ansat i virksomheden.

Dansani er foregangsvirksomhed i lokalområdet og stiller sig gerne til rådighed for sparring og erfaringsdeling med andre virksomheder. De samarbejder med blandt andre High:five om indslusning af tidligere kriminelle på arbejdsmarkedet og med jobcenter Haderslev, hvor de stiller praktikker og løntilskudsforløb til rådighed i forbindelse med afklaring og opkvalificering af sygemeldte og mennesker med andre problemer end ledighed. For Dansani er ”næstekærlighed” og det ”at være ordentlig” et fast fokus, når virksomheden skal drives.