Dec 11, 2018
Home » Nomineringsbegrundelse – DK Company A/S

Nomineringsbegrundelse – DK Company A/S

DK Company har over en langvarig periode haft socialt ansvar som en grundværdi i virksomheden. Der arbejdes meget struktureret med forebyggelse og fastholdelse med fokus på det hele menneske, hvor virksomheden bl.a. har en fast tilknyttet social- og erhvervscoach, som medarbejderne har fri adgang til i arbejdstiden. Ligeledes har virksomheden fokus på tilbagevenden fra sygemelding, og der arbejdes med kompetenceudvikling, hvor alle virksomhedens ledere fx har gennemgået 10 dages lederundervisning. DK Company har et stærkt samarbejde med det lokale jobcenter, hvor de igennem en virksomhedscenteraftale har stor succes med at indsluse en bred vifte af mennesker på kanten af arbejdsmarkedet – heriblandt udsatte unge, flygtninge, personer med handicap, misbrugere og langtidsledige. De er en flot repræsentant fra en branche, som traditionelt ikke har været i forreste række på dette felt, og virksomheden har fx sat fokus på FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling, ved at udvælge tre mål som særligt relevante for dem og deres branche.

Link til hjemmeside