Dec 13, 2018
Home » Nomineringsbegrundelse – Egerbyg A/S

Nomineringsbegrundelse – Egerbyg A/S

Tømrer- og entreprenørvirksomheden Egerbyg er en frontløber inden for socialt ansvar i branchen

Få håndværkervirksomheder af Egerbygs størrelse arbejder ligeså konsekvent og målrettet med at tage et socialt ansvar, og det systematiske fokus på området ligger blandt andet til grund for juryens nominering af Egerbyg til CSR People Prize 2016.

Hos Egerbyg har det fra virksomhedens grundlæggelse været afgørende at have fokus på rekruttering, fastholdelse og uddannelse af unge med særlige behov og mennesker, som har brug for ekstra opbakning og støtte til at komme ind på arbejdsmarkedet eller i gang med et uddannelsesforløb. Det gælder eksempelvis unge med psykiske diagnoser eller med en plettet straffeattest, hvorfor virksomheden samarbejder med LevAs og High:five omkring disse grupper. For virksomheden er det af stor betydning at prioritere ansættelse af lærlinge – også for at sikre dygtig arbejdskraft i fremtiden. Det er samtidig afgørende, at den øvrige medarbejderstab bakker op om mangfoldigheden og diversiteten i virksomheden, så medarbejdertilfredsheden er meget vigtig for virksomheden.

Som en frontløber i branchen har Egerbyg tilsluttet sig FN’s Global Compact, der opstiller 10 generelle principper for virksomheders arbejde med samfundsansvar, hvor virksomheden forpligter sig til at gøre principperne til en del af forretningsaktiviteterne og til at rapporterer om indsatsen. På den måde fremstår Egerbyg som et forbillede for andre virksomheder inden for branchen, og der arbejdes også aktivt for at udbrede kendskabet til, hvordan virksomheden er lykkedes med at arbejde med social ansvarlighed i form af foredrag og oplæg i kommuner, organisationer m.v. På samme vis sidder Egerbyg i Dansk Handicapforbunds advisory-board og udviklingsgruppen i Cabi, hvilket vidner om virksomhedens dybe engagement og arbejde for at forbedre vilkårene for et rummeligt arbejdsmarked.