Dec 11, 2018
Home » Nomineringsbegrundelse – Egon Olsen & Søn A/S

Nomineringsbegrundelse – Egon Olsen & Søn A/S

Egon Olsen & Søn yder en ekstraordinær indsats på lærlingeområdet, hvor virksomheden er med til at løfte den afgørende samfundsopgave, der ligger i at sikre tilstrækkeligt med faglært arbejdskraft i fremtiden. Virksomheden formår at rumme et højt antal lærlinge samtidig med, at de elever, de tager ind i virksomheden, ofte har forskellige former for udfordringer – eksempelvis unge med særlige behov grundet ADHD eller elever med en kriminel baggrund, der er i gang med afsoning. I tilfælde hvor det viser sig, at eleven ikke kan gennemføre uddannelsen, tager virksomheden fortsat hånd om den unge ved fx at beholde vedkommende i virksomheden og præge den unge til et produktivt arbejdsliv. Egon Olsen & Søn skaber gode rammer for deres medarbejdere, og der er et stærkt fokus på forebyggelse og fastholdelse. Eksempelvis har svendene via et samarbejdsudvalg medindflydelse på indkøb af tekniske hjælpemidler. Ligeledes prioriteres medarbejdernes individuelle behov i forhold til forskudte arbejdstider og familieliv, og dette fokus på work-life balance er iøjnefaldende for en mindre virksomhed i en travl branche.

Link til hjemmeside