Dec 11, 2018
Home » Nomineringsbegrundelse – Elite Miljø A/S

Nomineringsbegrundelse – Elite Miljø A/S

Elite Miljø har i samarbejde med kommunen og 3F skabt OPI (en ny udbudsform), hvor rengøringsopgaver kombineres med en aftale om at få langtidsledige i job. Elite Miljø stiller jobgaranti til de personer, der er visiteret til forløbet, og hver gang en person får job, visiteres en ny ledig til forløbet, hvor der således altid er 15 personer i gang. Det er en flot og gennemtænkt model, hvor virksomheden sikrer sig fremtidig arbejdskraft, mens kommunen kan få langtidsledige videre i beskæftigelse. Virksomheden indsluser en bred vifte af personer med forskellige udfordringer, og de er også engageret i at integrere flygtninge på arbejdsmarkedet, hvor de bl.a. er aktive ift. den nye IGU (Integrationsgrunduddannelse). Der er et stærkt fokus på forebyggelse og sygefravær, ligesom der arbejdes strategisk med fastholdelse og trivsel. Virksomhedens benchmarktal for deres sociale indsats er meget flotte, og særligt effekten af de forskellige forløb er yderst imponerende. Elite Miljø har desuden integreret FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling i deres forretning på gennemtænkt vis.

Link til hjemmeside