Dec 13, 2018
Home » Nomineringsbegrundelse – Hustømrerne A/S

Nomineringsbegrundelse – Hustømrerne A/S

Hustømrerne: Knap 100 år med interesse for medarbejdere og samfund som kerne i forretningen

Der står en bred vifte af fagfolk bag indstillingen af det 97 år gamle tømrerfirma Hustømrerne, og det vidner om virksomhedens brede og langvarige indsats for at integrere udsatte grupper i virksomheden, der ellers er i risiko for at blive stigmatiseret.

Juryen lægger i nomineringen til CSR People Prize 2016 vægt på, at Hustømrerne tager et imponerende samfundsansvar i forhold til at tage lærlinge ind i virksomheden og sikre unge en erhvervsuddannelse. I en tid hvor der i høj grad efterspørges elevpladser og faglærte, er virksomhedens engagement på dette punkt iøjnefaldende. Virksomheden arbejder sammen med organisationen High:five om at tage unge, som er i fare for marginalisering på grund af kriminalitet, ind i virksomheden, ligesom de samarbejder med jobcentre om integration af flygtninge på arbejdspladsen. Her lægges der en samlet plan for, hvordan den enkelte flygtning kan gå fra arbejdsmand til en læreplads. Hustømrerne ser samtidig et potentiale i at arbejde med ledige på kanten af arbejdsmarkedet for at være med til at uddanne og beskæftige i en branche, der står med en stigende mangel på arbejdskraft. De ser det som en win-win situation, at ”tage en kærlig investering i fremtiden via socialt udsatte”.

Virksomhedens arbejde med udsatte grupper smitter af på de øvrige medarbejdere, som bliver inddraget i arbejdet med de udsatte grupper for at gøre arbejdet meningsgivende for alle i virksomheden. Blandt andet uddanner Hustømrerne ansatte til mentorer, så lærlinge og de udsatte unge har en fast kontaktperson, som de kan tale med om stort og småt. Det har blandt andet resulteret i en halvering af sygefraværet blandt lærlingene. Endelig engagerer virksomheden sig også i det omkringliggende samfund, eksempelvis gennem velgørenhedsevents og konkret i initiativet Cool East, som er målrettet en socialt belastet bydel i Aalborg.