Dec 13, 2018
Home » Nomineringsbegrundelse – ISS Facility Services A/S

Nomineringsbegrundelse – ISS Facility Services A/S

ISS: En stor spiller viser vejen og skaber nye løsninger og modeller for virksomheders sociale ansvar

ISS-koncernen bruger sin størrelse til at aktivt at arbejde med at skabe nye modeller, metoder og viden i arbejdet med virksomheders sociale ansvar og går forrest for at skabe en kultur i Danmark omkring virksomheders sociale engagement. Det mangeårige, brede og professionelle arbejde inden for området har blandt andet fået juryen til at nominere ISS til CSR People Prize 2016.

ISS har gjort en årelang indsats for at inkludere forskellige udsatte grupper på arbejdsmarkedet. Virksomheden er nytænkende og har brugt sin position til at blive førende inden for socialt ansvar. Eksempelvis i arbejdet med at dokumentere og synliggøre værdien i at påtage sig et socialt ansvar, uden det går ud over den menneskelige og økonomiske bundlinje, hvor ISS Businesscase for inklusion, mangfoldighed og CSR partnerskaber er enestående. Virksomheden anvender aktivt sin viden, som deles med andre virksomheder og offentlige myndigheder for at sprede best practice.

I ISS arbejdes der bl.a. aktivt med indslusning af flygtninge, hvor der eksempelvis samarbejdes med Næstved Kommune om et introduktionsprogram og brancheforløb for flygtninge, ligesom virksomheden generelt samarbejder med jobcentre om opkvalificering og job til flygtninge. På samme vis arbejdes der med særligt tilrettelagte forløb for unge, som har svært ved at komme i uddannelse, psykisk sårbare unge, og unge, der ikke kan komme ind på ordinære ungdomsuddannelser. Fælles for disse indsatser er, at virksomheden hjælper en stor gruppe af udsatte tættere på at komme i job eller i uddannelse; enten hos ISS eller hos andre virksomheder. Virksomheden bruger således sin kapacitet til at gøre en stor gruppe af udsatte mennesker beskæftigelses- eller uddannelsesparat til gavn for egen virksomhed, andre virksomheder, samfundet, samt ikke mindst det enkelte menneske.