Dec 13, 2018
Home » Nomineringsbegrundelse – Logistikkompagniet ApS

Nomineringsbegrundelse – Logistikkompagniet ApS

Inklusion af flygtninge og udsatte grupper er en del af historien bag Logistikkompagniets succes

Hos den fremadstormende lager- og logistikvirksomhed Logistikkompagniet er det en fast del af virksomhedsprofilen at arbejde målrettet med at inkludere mennesker på kanten af arbejdsmarkedet i virksomheden. Netop den brede indsats for mange forskellige typer af udsatte borgere er et af juryens hovedargumenter for nomineringen af Logistikkompagniet til CSR People Prize 2016.

Hos Logistikkompagniet gør de en stor indsats for at fremme det rummelige arbejdsmarked over en bred kam – eksempelvis i forhold til indslusningen af flygtninge, udsatte unge og sygedomsramte mennesker. Samarbejdet med kommunen omkring integrationsforløb for flygtninge, der kombinerer sprogundervisning med indføring på arbejdspladsen, hvor der tales dansk, har vist sig at være en stor succes. Virksomheden har også fokus på udsatte unge, og de har altid EGU elever ansat, der har svært ved det boglige og ofte mangler sociale kompetencer.

Logistikkompagniet arbejder både med indslusning, forebyggelse og fastholdelse i forhold til personer med psykiske og fysiske problemer. Her anvendes § 56 aftaler som et redskab til at fastholde syge eller nedslidte medarbejdere og til at ansætte personer efter arbejdsprøvning i virksomheden. Virksomheden etablerer også løntilskuds- og fleksjob for at hjælpe mennesker, som gerne vil arbejde, men som har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Virksomheden arbejder målrettet med indsatsen over for de mange forskellige udsatte grupper, og der udarbejdes en fast plan for den enkelte, så vedkommende får mulighed for at varetage meningsfulde opgaver og derigennem styrkes socialt og fagligt. Logistikkompagniet er et eksempel på, at det kan lade sig gøre at drive en forretning i vækst ved at inkludere mennesker med fysiske, psykiske og sociale problemer på arbejdspladsen.