Dec 13, 2018
Home » Nomineringsbegrundelse – MAX Hamburgers

Nomineringsbegrundelse – MAX Hamburgers

Max Hamburgers indsats giver konkrete resultater og engagerede medarbejdere

Hos Max Hamburgers er målet med at indsluse mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet ordinær ansættelse, og fastholdelse af medarbejdere har høj prioritet. De har gode resultater med begge indsatser, og det er blandt andet på den baggrund, at juryen indstiller Max Hamburgers til CSR People Prize 2016.

Hos Max Hamburgers arbejder de målrettet med at indsluse udsatte unge og flygtninge på arbejdspladsen. De har samarbejdet med DBU i et beskæftigelsesprojekt med fokus på indslusning og ansættelse af mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet. Virksomheden samarbejder med Herlev jobcenter om integration af flygtninge, og her er målet med virksomhedspraktik altid fastholdelse og ordinær ansættelse. Virksomheden har allerede fastansat den første syriske flygtning i forlængelse af et praktikforløb, og samarbejdet fortsætter. Rummelighed og gensidig respekt på tværs af diversiteten i medarbejderstaben er derfor nøgleord for virksomheden, der finder det vigtigt, at restaurantens ansatte afspejler og matcher deres gæster og det samfund, de tjener deres penge i.

Tre af de unge, som virksomheden har taget imod fra jobcentret arbejder i dag som mellemledere, og netop fastholdelse og udvikling af medarbejderne fylder meget hos burgerrestauranten. Her arbejdes med udviklingsplaner for fuldtidsansatte, jobrotation for deltidsansatte samt mulighedssamtaler, når der er behov for det. Dette fokus har medført, at flere bliver i virksomheden i en længere periode og ønsker at gøre karriere hos Max Hamburgers, hvilket er bemærkelsesværdigt inden for hotel- og restaurationsbranchen, der har en høj medarbejderomsætning. Virksomheden nyder at udvikle de unge, i den tid de har dem og anser sig selv som ansvarlige for de unges ”fremtidige arbejdsindsats i deres voksne liv”, hvilket vidner om flot engagement i sine ansatte.