Dec 11, 2018
Home » Nomineringsbegrundelse – NCC Danmark A/S

Nomineringsbegrundelse – NCC Danmark A/S

NCC har igennem en lang årrække været en foregangsvirksomhed, der kan være med til at inspirere flere virksomheder til at tage et socialt ansvar. Med deres ’Virksomhedsskole’ arbejder NCC aktivt med at hjælpe unge mennesker, som er kørt af uddannelsessporet, med at komme videre og få en uddannelse eller en læreplads. Virksomheden er med til at løfte en afgørende samfundsopgave i kraft af deres velvilje til at tage lærlinge ind i virksomheden. Også hvad angår flygtninge løfter NCC et stort ansvar og har bl.a. etableret ’Jobskolen’, der skal gøre flygtninge med en håndværksmæssig baggrund parat til et job i byggebranchen via introduktion, opkvalificering, tid på skolebænken og praktisk arbejde på byggepladsen. NCC arbejder målrettet med bæredygtighed på flere niveauer og har fokus på en række af FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling. NCC har desuden kontinuerligt arbejdet tæt sammen med High:five og Kriminalforsorgen, hvor de med stor succes har undervist indsatte og i flere tilfælde efterfølgende ansat disse på ordinære vilkår.

Link til hjemmeside