Dec 11, 2018
Home » Nomineringsbegrundelse – Nordisk Tang

Nomineringsbegrundelse – Nordisk Tang

Nordisk Tang er et flot eksempel på, at selv helt små iværksættervirksomheder kan gøre en forskel ved at tage et socialt ansvar. Virksomheden har trods sin begrænsede størrelse medarbejdere ansat i fleksjob og tager derudover både personer i virksomhedspraktik og løntilskud. Der er ligeledes en stor rummelighed i virksomheden, som har erfaring med at indsluse bl.a. udsatte unge, flygtninge, personer med handicap, tidligere kriminelle og langtidsledige. Hos Nordisk Tang ser man sine ældre medarbejdere som en stor ressource, og der arbejdes i seniorpolitikken aktivt med, hvordan man gradvist kan forlade arbejdslivet – eksempelvis ved at tilpasse arbejdstider og arbejdspres. Der arbejdes i virksomheden med at inkorporere FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling på strategisk vis, så man udnytter og afspejler den nichebranche, man tilhører. Nordisk Tang stiller desuden også krav til sit leverandørnetværk, hvilket vidner om en lille virksomhed, der er gennemsyret af stærke værdier og holdninger til, hvordan man både socialt og miljømæssigt agerer.

Link til hjemmeside