Jun 22, 2018
Home » Om VFSA » Nyt medlem: “Det, vi bygger i NCC, er blivende. Og det forpligter”
NCC er nyeste medlem i VFSA-familien og ser frem til at løfte socialt ansvar højt på dagsordenen.
Virksomhedsskolen er for os i NCC svaret på, hvordan udsatte unge får en uddannelse og plads på arbejdsmarkedet.

Nyt medlem: “Det, vi bygger i NCC, er blivende. Og det forpligter”

Social bæredygtighed er vigtig for NCC Construction Danmark A/S, og vi ønsker at give en hånd med til at løse samfundets udfordringer. Med Virksomhedsskolen i Aarhus har vi vist, at det kan lade sig gøre.

Mit navn er , og jeg indtræder som nyt medlem af VFSA på vegne af NCC Construction Danmark A/S. Vi har taget mod invitationen, fordi socialt ansvar og bæredygtighed er emner, som generelt optager mig og NCC.

Branchen skal forbedres
I NCC vil vi medvirke til at forny branchen, ikke mindst med henblik på at ændre medarbejderkulturen, således at ulykkeskurven i branchen knækker. I NCC har vi en formuleret målsætning om nul ulykker – hver dag.

Fornyelse af branchen kræver efter min mening, at vi deler viden og involverer os i samfundet. Det kræver åbenhed og dialog om det ansvar, vi har, og om hvordan vi forvalter det. Det kræver, at vi lærer af egne og andres erfaringer, og at vi hele tiden udvikler os positivt.

Mine tre argumenter for at tage et socialt ansvar:

  1. NCC er en del af samfundet – det, vi bygger, er blivende. Det forpligter.
  2. Som virksomhed påvirker vi mange menneskers liv og muligheder. Det gælder både vores egne ansatte og dem, der skal leve i og bruge vores bygninger.
  3. Vi ønsker at skabe sikre rammer for arbejde i en farlig branche.

NCC giver unge en frisk start
Med Virksomhedsskolen i Aarhus har vi vist, at vi kan hjælpe samfundet omkring virksomheden.

Virksomhedsskolen i Aarhus er et unikt, engageret samarbejde mellem den private sektor, den offentlige sektor og uddannelsessektoren, hvor man har afprøvet et anderledes tilbud til helt unge, som er kørt sur i uddannelse. Konceptet, der bl.a. giver den unge konkrete kompetencer og brugbart netværk, har vist sig som en opskrift på succes og er derfor blevet udvidet til endnu flere af NCC’s byggeprojekter i Aarhus-området.

De tre første elever er pr. september 2014 blevet til 84, hvoraf 21 er i gang på Virksomhedsskolen. 35 af de unge er kommet videre i uddannelse, og 18 har fået en læreplads eller uddannelsesaftale.

Virksomhedsskolen i Aarhus for udsatte unge vandt Aarhus Kommunes integrationspris 2014.

Vi tager selv medicinen
NCC er en entreprenørvirksomhed med ca. 550 funktionærer og ca. 650 timelønnede. Vi har en generel opmærksomhed på at være rummelige over for alle – uanset alder, etnicitet, køn eller behov for særlige vilkår. Blandt andet er fire procent af funktionærerne ansat på særlige vilkår, mens ca. 20 procent er seniorer.

Grundlaget for vores sociale ansvar er defineret af NCC’s fire værdier ærlighed, respekt, tillid og pionerånd, ligesom vi arbejder ud fra et helhedssyn om, at vores løsninger skal tage hensyn til både sociale, miljømæssige og økonomiske aspekter.

De konkrete retningslinjer er defineret i vores Code of Conduct samt i politikker for fx sundhed & sikkerhed, miljø og det rummelige arbejdsmarked. Bæredygtighed er en integreret del af vores årsrapportering.

About Palle Bjerre Rasmussen

Palle Bjerre Rasmussen
Palle Bjerre Rasmussen er direktør i NCC Construction Danmark A/S. Palle er særlig fokuseret på at arbejde med medarbejderkulturen i byggebranchen for derved at forebygge arbejdsskader.

Check Also

Flemming Bendt er ny formand for VFSA

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har udpeget adm. direktør for ISS Danmark,  Flemming Bendt til ny …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *