Dec 11, 2018
Home » Om VFSA

Om VFSA

Virksomhedsforum for Socialt Ansvar

Virksomhedsforum for Socialt Ansvar består af danske erhvervsfolk, som tror på, at socialt ansvar betaler sig både for samfundet, den enkelte og for virksomheden.

VFSA rådgiver beskæftigelsesministeren om virksomheders sociale ansvar, og arbejder for at inspirere andre virksomheder til at tage et socialt ansvar i forhold til at fastholde, forebygge og indsluse udsatte grupper på arbejdsmarkedet.

Rækken af danske erhvervsfolk, som udgør VFSA, er alle personligt udpeget af beskæftigelsesministeren. Viceordførende direktør Sven A. Blomberg, Jyske Bank, står i spidsen for forummet som formand.

“For mig er socialt ansvar mere end en dyd. Det er en investering i fremtiden, både for virksomhederne og for samfundet – og ikke mindst for den enkelte medarbejder”, siger Sven A. Blomberg.

VFSA’s formand holdning er helt i tråd med moderne virksomhedsdrift, der kæder CSR sammen med forretningsudvikling. I medlemmernes virksomheder – der tilsammen beskæftiger mere end 100.000 ansatte – arbejder man derfor aktivt med at finde nye former for samarbejde omkring virksomheders sociale ansvar.

LÆS MERE OM VFSA's ARBEJDE

VFSA og socialt ansvar: Formand Sven Blomberg fortæller om, hvorfor og hvordan VFSA tager et socialt ansvar.