Jan 20, 2019
Home » Om VFSA » Hvad laver Virksomhedsforum for Socialt Ansvar?

Hvad laver Virksomhedsforum for Socialt Ansvar?

VFSA’s hovedformål er at sætte social ansvarlighed på dagsordenen i det politiske system samt inspirere flere virksomheder til at gøre en indsats for at forebygge, fastholde og indsluse udsatte grupper på arbejdsmarkedet.

VFSA’s aktiviteter

VFSA igangsætter og arbejder løbende med nytænkende projekter, som skal fremme virksomheders sociale ansvar i forhold til at fastholde, forebygge og indsluse udsatte grupper på arbejdsmarkedet.

Mange af VFSA’s projekter har til formål at styrke samarbejdet mellem private virksomheder og offentlige instanser, sådan at de forskellige aktører bliver bedre til at samarbejde om de besæftigelsesmæssige udfordringer, som samfundet og virksomheder står over for.

Derudover deltager VFSA’s medlemmer i den aktuelle debat om virksomhedernes sociale ansvar og inspirerer andre arbejdsgivere til at fremme den sociale trivsel på arbejdspladsen.

Rådgivende organ for beskæftigelsesministeren

Ud over at inspirere andre virksomheder til at tage et socialt ansvar har VFSA en vigtig rolle som rådgivende organ for beskæftigelsesministeren.

Denne opgave udmøntes i en række årlige møder, hvor VFSA og ministeren drøfter aktuelle beskæftigelsesmæssige udfordringer samt mulige løsninger.  På baggrund af disse møder sættes nye projekter i gang.

Læs om VFSA’s formand Sven Blomberg

Hent publikationen om Virksomhedsforum for Socialt Ansvar her.

VFSA projekter

Eksempler på aktiviteter og projekter, som VFSA står bag, er bl.a. CSR People Prize til socialt ansvarlige virksomheder, samt konkrete projekter så som High:Five og Route 25. Herunder er et udpluk af projekter VFSA står bag.

High:Five

‘High:Five – job til unge på kanten’ er et landsdækkende projekt, der har som mål at skabe job eller uddannelse til unge, som er i fare for at blive marginaliserede på grund af kriminalitet. Projektet er igangsat af VFSA og støttet af beskæftigelsesministeren og tidligere politidirektør Hanne Bech Hansen.

I tæt samarbejde med virksomheder og samarbejdspartnere i kommuner, politi og kriminalforsorg matcher High:Five virksomheder med unge, så der bliver to vindere.

Læs mere om High:Five.

Route 25

‘Route 25 – en vej til uddannelse og job’ er et projekt, som hjælper unge, der har brug for ekstra støtte til at komme i gang med uddannelse eller job, til en fremtid i arbejde. VFSA og Cabi står bag projektet.

Route 25 skal levere en målrettet og koordineret indsats i et samspil mellem kommunen og erhvervslivet, så unge, der ikke har en lige vej ind i uddannelse eller arbejde, alligevel kan se frem til et arbejdsliv.

Læs mere om Route 25.

 

Du er altid velkommen til at kontakte Virksomhedsforummets sekretariat for yderligere oplysninger om VFSA.

Kontakt VFSA