Jan 20, 2019
Home » Palle Bjerre Rasmussen – NCC Danmark A/S

Palle Bjerre Rasmussen – NCC Danmark A/S

Hvorfor er du medlem af VFSA?

Socialt ansvar og bæredygtighed er generelt emner som optager mig og i NCC vil vi medvirke til at forny branchen. Det kræver vi deler viden og involverer os i samfundet.

 Social bæredygtighed er lige så vigtig for mig som miljømæssig og økonomisk bæredygtighed.

3 argumenter for at tage et socialt ansvar:

1. NCC er en del af samfundet – det, vi bygger, er blivende. Det forpligter.

2. Som virksomhed påvirker vi mange menneskers liv og muligheder. Det gælder både vores egne ansatte og dem, der skal leve i og bruge vores bygninger.

3. Vi ønsker at skabe sikre rammer for arbejde i en farlig branche

Hvad kræver det af virksomhederne?

Det kræver åbenhed og dialog om det ansvar, vi har og hvordan vi forvalter det. Det kræver, at vi lærer af egne og andres erfaringer og at vi hele tiden udvikler os positivt.

Hvad brænder du særligt for?

”Få ændret medarbejderkulturen således ulykkeskurven i branchen knækker.”

 , NCC_sort_hvid NCC logo


NCC Danmark A/S

Direktør for Building DK og landechef i NCC Danmark A/S

Konktakt:
Trine Leth
Kommunikationsschef NCC Danmark A/S

@: trilet@ncc.dk

Case fra virksomheden

Virksomhedsskolen i Aarhus er et unikt, engageret samarbejde mellem den private sektor, den offentlige sektor og uddannelsessektoren. På virksomhedsskolen i Aarhus har man afprøvet et anderledes tilbud til helt unge, som er kørt sur i uddannelse. Konceptet, der bl.a. giver den unge konkrete kompetencer og brugbart netværk har vist sig som en opskrift på succes og er derfor blevet udvidet til endnu flere af NCC’s byggeprojekter i Aarhus området.

Status er, at i september 2014 har 84 elever været optaget på Virksomhedsskolen. Kun 10 er faldet fra. Resten er endnu stadig i gang på Virksomhedsskolen (21), er kommet videre i uddannelse (35) eller har fået en læreplads/praktikplads (18).

http://www.ncc.dk/baeredygtighed/virksomhedsskolen/

Virksomhedsprofil

Branche: Entreprenørvirksomhed
Antal medarbejdere: ca. 1.200
Placering: Søborg og Aarhus

Medarbejdersammensætning i %: 
Seniorer (+55): 20% for funktionærer og ca. 15% for håndværkere
Kvindelige ledere: ca. 6%

Antal uddannelsesstillinger: Antal elevstillinger: ca 1%
Lærlinge stillinger: ca. 7%

Sygefraværsprocent: Funktionærer: 2,0%
Håndværkere: 4,3%

Personaleomsætning i %: Funktionærer. ca. 16%
Håndværkere: ca. 50%

Hvordan er virksomhedens arbejde med socialt ansvar organiseret?

Grundlaget for vores adfærd er defineret af vores fire værdier i NCC: Ærlighed, Respekt, Tillid og Pionerånd.
Vores retningslinjer er defineret i vores Code of Conduct (vores adfærdskodeks) – herunder blandt andet menneskerettigheder og arbejdsprincipper.Vi har en målsætning om Nul Ulykker – Hver Dag.
Vi arbejder med bæredygtighed ud fra et helhedssyn om, at vores løsninger skal tage hensyn til både sociale, miljømæssige og økonomiske aspekter.

Hvilke politikker/afrapporteringer har virksomheden på området?

Bæredygtighed (herunder fx sikkerhed på arbejdspladsen, motivering af medarbejdere,medarbejdertilfredshedsundersøgelse mv.) som er en integreret del af vores årsrapportering.

Læs NCC’s årsrapport for mere info.

Herudover Sundheds- og Sikkerhedspolitik, Miljøpolitik, Det rummelige arbejdsmarked.