Jan 20, 2019
Home » Sygefravær » Rigtig glædelig jul og godt nytår!

Rigtig glædelig jul og godt nytår!

På vegne af hele VFSA vil jeg gerne sende en stor tak til alle, som vi i løbet af året har samarbejdet med, eller som på anden vis har fulgt vores arbejde i VFSA. Det glæder mig, at der er mange gode kræfter, der har fokus på virksomheders sociale ansvar – til gavn for samfundet, virksomhederne og den enkelte. Overgangen fra 2017 til 2018 er samtidig en god anledning til at se tilbage på året.

2017 blev året, hvor vi i VFSA skulle sige farvel og tak til vores formand igennem fem år, Sven A. Blomberg fra Jyske Bank, som i sommer valgte at gå på pension efter en lang og bemærkelsesværdig erhvervskarriere. Som ny formand vil jeg gerne benytte lejligheden til endnu engang at takke Sven for den enorme indsats og det engagement, han har lagt som formand for VFSA igennem årene.

Benchmarkmodel og Den Sociale Beregner
Et af de temaer, som i de sidste år har fyldt en del på dagsordenen i VFSA, har været arbejdet med at udvikle en benchmarkmodel, hvor virksomheder kan måle og sætte tal på deres sociale ansvar. Det glæder os meget, at vi i år har landet en endelig model i samarbejde med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, som betyder, at alle landets virksomheder fra februar 2018 gratis vil kunne benytte vores online benchmarkmodel. Det er en milepæl for VFSA, og udviklingsarbejdet med at måle og sætte tal på virksomheders sociale ansvar har bl.a. medført, at vi for nyligt kunne præsentere endnu et værktøj.

Den 7. november lancerede VFSA Den Sociale Beregner, der hjælper virksomheder til at sætte konkrete tal på den samfundsøkonomiske gevinst, de bidrager med, når de tager et socialt ansvar og indsluser folk fra kanten af arbejdsmarkedet.

CSR People Prize og Grib Verdensmålene!
Beregneren blev præsenteret i forbindelse med uddelingen af CSR People Prize 2017, som igen i år havde et imponerende ansøgerfelt. Det bekræfter mig i, at der i Danmark findes rigtig mange virksomheder, der gør en prisværdi indsats på dette område, og det var en fornøjelse at overrække prisen til Elite Miljø og Trinity Hotel & Konferencecenter.

CSR People Prize blev for andet år i træk uddelt i Industriens Hus. Her gennemførte VFSA i samarbejde med Dansk Industri konferencen Grib Verdensmålene!, som satte fokus på, hvordan virksomheder kan skabe værdi med afsæt i FN’s Verdensmål – og særligt via partnerskaber.

På VFSA’s break-out session på dagen, var temaet ’Unge – Invester i fremtidens arbejdskraft’. Her præsenterede VFSA en række anbefalinger til samarbejdet mellem folkeskolen, virksomheder, kommuner og erhvervsskoler, der bl.a. skal styrke folkeskoleelevers praktiske og erhvervsrettede kompetencer. Anbefalingerne kommer på baggrund af bidrag fra en lang række aktører på området, som VFSA har samarbejdet med og afholdt en række arrangementer med i efteråret.

Flygtninge
Endelig satte vi i 2017 også fokus på flygtningeområdet. Det skete med en ny udgivelse af inspirationskataloget Virksomheder integrerer flygtninge, hvor VFSA’s virksomheder deler deres erfaringer med at integrere flygtninge på arbejdspladsen med særligt fokus på den nye IGU. Sammen med kataloget søsatte vi stafetten Virksomheder møder flygtninge i VFSA, og det er vores håb, at den vil leve videre blandt mange flere virksomheder i 2018.

Nye rammer for VFSA og virksomheders samfundsansvar

Alt i alt har 2017 været et meget begivenhedsrigt år, og 2018 bliver ikke anderledes. Regeringen besluttede for kort tid siden at samle VFSA og Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst til et samlet råd for virksomheders samfundsansvar, som skal sætte fokus på verdensmålene. Vi kender endnu ikke kommissoriet og sammensætningen af det nye råd, men det er min forventning, at vi ved at samle kræfterne kan opnå en endnu større gennemslagskraft.

For det er afgørende, at vi i Danmark har et manøvredygtigt organ, der kan gå forrest og inspirere flere virksomheder til at hjælpe med at løse fælles udfordringer på det danske arbejdsmarked.

Endnu engang tak for et godt år. Jeg ser frem til de muligheder og udfordringer, som 2018 bringer for virksomheders sociale ansvar i Danmark.

Med venlig hilsen

Flemming Bendt,
Adm. direktør i ISS Danmark og formand for VFSA

About Søren Rasmussen

Søren Rasmussen
Søren Rasmussen, sekretariatsmedarbejder i VFSA

Check Also

Kom med til arrangementer om unge og målretning af fremtidens arbejdskraft

VFSA afholder sammen med VirksomhedsnetværkCabi en række arrangementer under titlen Målret fremtidens arbejdskraft – Motiver …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *