Oct 21, 2018
Home » Virksomheders erfaringer » Socialt ansvar – et spørgsmål om penge
Billede af håndslag (arkivfoto)
Ordinære og sociale virksomheder skal være bedre til at samarbejde, mener Torben Schreiber (arkivfoto)

Socialt ansvar – et spørgsmål om penge

Vi har fokus på rummelighed i Schreiber’s. Vi er dog mest fokuseret på at tjene penge. Og det er grunden til, at vi har reddet jobs, der ellers var ved at blive udflaget til Polen.

Min virksomhed Schreiber’s har en stor andel ansatte, som er ansat på særlige vilkår, blandt andet har mange en plettet straffeattest. Med det sociale formål tangerer vi på mange måder til at være en socialøkonomisk virksomhed (SØV), men vi lever ikke op til alle kriterier i den netop vedtagne registreringsmodel. Derfor kalder vi os i Schreiber’s for en socialt ansvarlig virksomhed (SAV).

Vi adskiller os også fra de klassiske socialøkonomiske virksomheder ved at være mest fokuseret på at tjene penge. Men det er vi for at sikre det bæredygtige for både de ansatte på almindelige vilkår og dem på særlige. Hvis vi flytter fokus til alene at være socialøkonomisk, vil der efter min mening være større risiko for at bæredygtigheden kommer i fare.

Samarbejde mellem Schreiber’s og Falck sikrer jobs i Danmark
Det betaler sig også for vores sociale formål, at vi er gode til at tjene penge. For eksempel har vi for nylig lavet en kontrakt med Falck, hvor mine ansatte har testet brandslukkere.

Kontrakten sikrer, at nogle arbejdspladser, som var på vej til udflagning til Polen, forbliver i Danmark. Og det var en forudsætning for Falcks valg af os som underleverandør, at vi kunne løse opgaven på konkurrencedygtige vilkår, både målt på kvalitet og pris – at vi med andre ord beviste, at vi har forretningssans.

Vi kan lære af hinanden!
Det er på mange måder værdifuldt, at en mastodont virksomhed som Falck og en ultra lille virksomhed som min egen indgår samarbejde. Falck kører organisatorisk på skinner og kan håndtere logistik på en måde, som ligger langt fra det, en SØV og mange mindre SAV traditionelt set har ressourcer til. Til gengæld er der nok lidt mere idealisme og fokus på rummelighed at finde i en SØV eller SAV virksomhed.

Jeg tror, at begge slags virksomheder har noget at lære af hinandens verdener. Men indtil vi har taget fuldt ud ved lære af hinanden, kunne vi jo med fordel handle sammen og på den måde nyde godt at de spidskompetencer, vi hver især besidder.

VFSA har fokus på socialøkonomiske virksomheder
For mig er det vigtigt, at de arbejdspladser, som skabes i SØV eller SAV, enten er nye arbejdspladser eller arbejdspladser, som er i fare for at forsvinde. Vi ser intet perspektiv i at overtage opgaver fra de rigtigt mange almindelige virksomheder, som klarer dem i dag, blandt andet i kraft af personer på særlige vilkår.

VFSA har ingen facitliste på løsninger, men vi håber, at kunne bidrage til inspiration og som katalysator til en proces, som, vi mener, er vigtig for at sikre udsatte grupper fodfæste på arbejdsmarkedet.

Det kan så både ske ved at udbrede kendskabet til virksomheder, der tager socialt ansvar, samt sikre opbakning til dem, når andre virksomheder fx skal foretage indkøb af firmajulegaver eller udlicitere serviceopgaver. Så spiller det en mindre rolle, om det er SØV eller SAV, man støtter – bare det sociale formål er der.

About Torben Schreiber

Torben Schreiber
Torben Schreiber er direktør i Schreiber's. Torben brænder særligt for at knække kurven for den negative sociale arv gennem integration på arbejdsmarkedet.

Check Also

Klar viden er forudsætning for værdifulde fleksjob

Fleksjob er en god måde at give en person med nedsat arbejdsevne en tilknytning til …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *