Jul 15, 2018
Home » Sygefravær » Stor interesse for vejen ind i busbranchen, da Arriva tog stafetten til København

Stor interesse for vejen ind i busbranchen, da Arriva tog stafetten til København

Der var stor interesse for at høre om flygtninges vej ind i busbranchen, da Arriva fredag den 19. maj besøgte Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune. Her var ca. 30 flygtninge mødt op for at høre om deres vej ind på arbejdsmarkedet – set fra et virksomhedsperspektiv.

Som et led i den workshopbaserede fredagsundervisning i Købehavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning havde ca. 30 flygtninge valgt, at de gerne ville høre Arriva fortælle om det danske arbejdsmarked, virksomhedens forventninger til deres ansatte og om de konkrete sprog- og uddannelsesforløb, der kan bane vejen for job i busbranchen.

Diversity Manager i Arriva, Pernille Kiær, holdt sammen med HR elev, Maria Julie Kristensen, et oplæg, der bl.a. fokuserede på, hvilke veje der findes for flygtninge, der ønsker at få fodfæste på det danske arbejdsmarked. Der blev både talt om formelle kompetencer i form af fx uddannelseskrav og forventninger til sprogniveau, men Pernille forklarede også vigtigheden af eksempelvis relationer, netværk og helt lavpraktiske ting som det at komme til tiden, når man har et arbejde. Spørgelysten var stor blandt deltagerne, der blev hjulpet på vej af tolkning på både arabisk, sorani og farsi.

Stor interesse for IGU og konkret uddannelse – sproget er nøglen

Foruden de ovenstående temaer fyldte konkrete uddannelsesforløb, IGU-ordningen og betydningen af sprog også en del af oplægget. Hos Arriva betyder danskniveauet mere end hos nogle andre virksomheder, da fx buschauffører skal kunne kommunikere relativt sikkert med passagerene. Der findes dog også job i virksomheden, hvor niveauet af dansk ikke skal være så højt, så disse muligheder var ligeledes et tema.

Til oplægget deltog også Henriette Guldberg fra Arrivas uddannelsescenter UCplus. Det viste sig at være en god ide, for mange af flygtningene benyttede muligheden til at få konkret vejledning og afklaring i forhold til de forskellige uddannelsesforløb og deres egen situation. På den måde kunne hver enkelt af de interesserede flygtninge få en guide til deres vej ind i busbranchen, hvilket gav et meget konkret output fra dagen.

Pernille Kiær var glad for oplevelsen med stafetten, som hun her opsummerer:

”Der var mange unge og interesserede flygtninge, som brænder for at få et job som buschauffør, og der var mange konkrete spørgsmål. Oplevelsen giver en god fornemmelse af, hvor mange flygtninge der brænder for at få et job og bidrage til det danske samfund. Udfordringen er klar – det danske sprog”.

Har du også lysten til at hjælpe flygtninge et skridt tættere på arbejdsmarkedet med konkrete virksomhedsperspektiver og erfaringer? Så grib VFSAs stafet og tag kontakt til dit lokale jobcenter!

About Søren Rasmussen

Søren Rasmussen
Søren Rasmussen, sekretariatsmedarbejder i VFSA

Check Also

Kom med til arrangementer om unge og målretning af fremtidens arbejdskraft

VFSA afholder sammen med VirksomhedsnetværkCabi en række arrangementer under titlen Målret fremtidens arbejdskraft – Motiver …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *