Dec 11, 2018
Home » CSR People Prize » Styrk folkeskoleelevers praktiske og erhvervsretterede kompetencer
Unge er fremtidens arbejdskraft - Invester i dem.

Styrk folkeskoleelevers praktiske og erhvervsretterede kompetencer

Til konferencen Grib Verdensmålene! lancerer vi i dag en række anbefalinger til, hvordan skoler, virksomheder, kommuner og erhvervsskoler kan arbejde bedre og tættere sammen.

Vi ved, at erhvervslivet mangler faglærte både nu og i fremtiden, så vi skal have flere unge til at vælge erhvervsskolerne.

Samtidig har mange skoleelever behov for at finde motivation gennem mere praktiskrettet undervisning, som både anerkender og styrker elevernes praktiske kompetencer. Her kan erhvervslivet spille en vigtig rolle.

VFSA, Cabi og en række andre samarbejdspartnere har samlet input fra en lang række aktører på området, og det er på den baggrund, at vi i dag til konferencen Grib Verdensmålene! kan lancere vores anbefalinger til en bedre ungeindsats.

HOVEDANBEFALINGER

  • Erhvervslivet ind i folkeskolen: Folkeskoleelever og -lærere bør jævnligt møde erhvervsliv og erhvervsskoler for at få en både bred og konkret viden om de mange erhvervsfaglige karriere- og uddannelsesmuligheder. Samarbejde med virksomheder og erhvervsskoler skal tænkes ind i undervisning og temaforløb i hele skoleforløbet – med en intensiveret indsats i udskolingen.
  • Central koordinering og facilitering: Der er stort behov for, at en tredjepart, fx kommune eller UU-vejledning, bistår med at koordinere og facilitere etableringen af lokale samarbejder mellem folkeskoler, virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Eksempelvis har flere kommuner ansat en opsøgende erhvervsplaymaker til dette. Dette kan tænkes ind i implementeringen af den politiske aftale om Forberedende Grunduddannelse (FGU).
  • Praktiske kompetencer i fokus: Fokus på indlæring og anerkendelse af praktiske kompetencer bør øges i folkeskolen. Eksempelvis med en praksisfaglig tilgang i undervisningen i alle fag, flere praktiske tilvalgsfag, styrkelse af de praksisrettede fag, temadage med praktisk fokus og eventuelt en prøve eller opgave i praktiske færdigheder i 9. klasse.
  • Erhvervspraktik til hele klasser og enkelte elever: Erhvervspraktik skal tilbage i folkeskolen. Der skal desuden kunne tilbydes særligt tilrettelagte praktikker til folkeskoleelever, som har brug for en mere praktisk vej til at gennemføre 9. klasse.

Download alle anbefalinger her

 

About Jakob Rom

Jakob Rom
Jakob Rom Johansen er kommunikationsmedarbejder i videns- og netværkshuset Cabi, som arbejder tæt sammen med VFSA. Jakob bistår VFSA med rådgivning og praktiske opgaver inden for kommunikation

Check Also

Flemming Bendt er ny formand for VFSA

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har udpeget adm. direktør for ISS Danmark,  Flemming Bendt til ny …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *