Sep 20, 2017
Home » Sven A. Blomberg – BRFkredit

Sven A. Blomberg – BRFkredit

Hvorfor er du medlem af VFSA?

”Som formand for VFSA, vil jeg gerne være med til at motivere flere virksomheder til at tage et socialt ansvar ved at sætte fokus på både de samfunds- og forretningsmæssige fordele i dette. Derudover skabe en åbenhed og vilje til at se muligheder og ressourcer hos andre ansøgere end de sædvanlige. Ærlighed over for udfordringerne og begrænsningerne, men også evne til at overkomme de ofte primært psykologiske forhindringer. Samtidig ser jeg det som en vigtig opgave at rådgive beskæftigelsesministeren om, hvordan det politiske system kan være med til at understøtte, at flere virksomheder tager et socialt ansvar. Der er behov for et tæt samspil mellem erhvervslivet og det offentlige, hvis vi skal skabe plads til flere udsatte grupper på det danske arbejdsmarked”.

3 argumenter for at tage et socialt ansvar:

1. Det gavner samfundet 2. Det udvikler mennesker 3. Det bidrager til forretningen

Hvad kræver det af virksomhederne?

Åbenhed og vilje til at se muligheder og ressourcer hos andre ansøgere end de sædvanlige. Ærlighed over for udfordringerne og begrænsningerne, men også evne til at overkomme de ofte primært psykologiske forhindringer.

Hvad brænder du særligt for?

“At det lykkes at skabe en arbejdsplads, hvor der er plads og vilje til manfoldighed.”

Case fra virksomheden

Siden 2005 har 17 udviklingshæmmede medarbejdere gjort rent i BRFkredits hovedkvarter i Lyngby og varetaget de grønne udendørsarealer. BRFkredit tilbyde på denne måde personer med nedsat arbejdsevne mulighed for at opleve en meningsfuld hverdag, et kollegialt fællesskab og udføre et nyttigt arbejde.

Sven_100 

Formand for BRFkredit

Formand for VFSA
Viceordførende direktør Jyske Bank
Næstformand i bestyrelsen for Realkreditrådet
Bestyrelsesmedlem i Værdipapircentralen og Fonden Soldaterlegatet.
T: 45262500
@: sab@brf.dk

VFSA og socialt ansvar Formand Sven Blomberg fortæller om, hvorfor og hvordan VFSA tager et socialt ansvar.

Virksomhedsprofil

Branche: Bank/Realkredit

Antal medarbejdere: 850

Placering: Hovedsæde Lyngby, men er repræsenteret flere steder i Danmark

Medarbejdersammensætning:

Seniorer (+55): 152 personer

Kvindelige ledere: 28 personer

Særlige vilkår:7 personer

Antal elevstillinger: 7 personer

Sygefraværsprocent: 2,5 pct.

Personaleomsætning: 5,1 pct.

Hvordan er virksomhedens arbejde med socialt ansvar organiseret?

BRFkredit har en selvstændig CSR-funktion. der sammen med ledelsen har det overordnede ansvar for CSR-arbejdet. BRFkredits eksterne indsatser tager ofte udgangspunkt i det almennyttige boligområde. Internt har virksomheden fokus på diversitet i medarbejdersammensætningen. Medarbejderne er desuden involveret i arbejdet med social ansvarlighed.

Hvilke politikker/afrapporteringer har virksomheden på området?

BRFkredit har konkrete politikker og tiltag på en lang række områder med relation til CSR (eksempelvis sygefraværs/fastholdelses/ rekrutteringspolitik, bæredygtighedsrapport, m.v.). Der bliver rapporteret internt i samarbejdsudvalg og eksternt i årsrapport og CSR-redegørelse. (brf.dk; brf-csr.dk).