Jun 22, 2018
Home » Virksomheders erfaringer » Tæt samarbejde mellem virksomheder og jobcentre skaber arbejdspladser til borgere på kanten af arbejdsmarkedet
Der er et stort beskæftigelsespotentiale hvis jobcentre og virksomheder arbejder tæt sammen (Arkivfoto)

Tæt samarbejde mellem virksomheder og jobcentre skaber arbejdspladser til borgere på kanten af arbejdsmarkedet

Hvis vi ønsker at give borgere på kanten af arbejdsmarkedet en chance, må vi styrke samarbejdet mellem jobcentre og virksomheder. I Arriva tror vi på det konstruktive samarbejde og projektet ’Kvinder bag rattet’ viser, at det kan lade sig gøre, hvis alle parter yder en ekstra indsats.

Ifølge det nyeste integrationsudspil fra Københavns Kommune har københavnere med ikke-vestlig baggrund mere end dobbelt så høj ledighed som københavnere med etnisk dansk baggrund. Det er både et menneskeligt og samfundsøkonomisk spild, og noget vi i fællesskab må finde løsninger på.

Vi mener, at der er et stort beskæftigelsespotentiale blandt denne målgruppe, og at både private virksomheder og jobcentre sammen må tage et ansvar for at skabe et mere åbent arbejdsmarked.

I Arriva har vi i samarbejde med hovedstadens og omegnskommunernes jobcentre her i efteråret igangsat kampagnen ’Kvinder bag rattet’, som har fokus på rekruttering af ledige nydanske kvinder til uddannelsen som buschauffør. Det har betydet, at seks kvinder, som tidligere var på offentlig forsørgelse, nu er i gang med at uddanne sig til buschauffører. Det ser vi som en succes og som et godt eksempel på, at konkrete tiltag – udviklet i samarbejde med jobcentrene – kan skabe nye jobmuligheder. Men vi mener, at potentialet er større, og at vi kan gøre endnu mere for at nå ud til målgruppen af ledige borgere med ikke-vestlig baggrund.

Fra offentlig forsørgelse til uddannelse

Det kan lade sig gøre at få flere i beskæftigelse, hvis jobcentre og virksomheder rykker tættere på hinanden og lærer hinandens strukturer og arbejdsgange bedre at kende.

Hvis vi skal lykkes med dette, skal kontakten og samarbejdet mellem jobcentre og virksomheder styrkes, og vi skal alle yde en ekstra indsats: Jobcentrene skal kunne reagere hurtigere, når virksomhederne melder sig på banen med efterspørgsel af medarbejdere, og virksomhederne skal være mere på forkant med de medarbejderbehov de har – nu og i fremtiden.

Vi ser frem til et mere målrettet og konstruktivt samarbejde, som skal bidrage til endnu flere jobmuligheder for borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Til gavn for virksomhederne, samfundet og den enkelte borger.

Arrivas forslag til tiltag, der kan styrke samarbejdet mellem jobcentre og virksomheder:

  • Der skal etableres en tæt relation mellem virksomheder og jobcentre (én indgang).
  • Jobcentrene skal være proaktive og opbygge en mere serviceorienteret kultur over for virksomhederne.
  • Der skal være en tydeligere forventningsafstemning mellem virksomheder og jobcentre med fokus på behov og udfordringer.
  • Jobcentrene skal blive bedre til at screene de borgere, de har, så de er på forkant, når virksomhederne henvender sig.
  • Virksomhederne skal skabe et overblik over, inden for hvilke fagområder der er behov for arbejdskraft – både nu og på sigt.

About Marianne Bøttger

Marianne Bøttger
Marianne Bøttger er Corporate Affairs Director i Arriva Danmark A/S og medlem af VFSA. Marianne brænder særligt for det brede mangfoldighedsbegreb i medarbejdersammensætningen, som hun tror på er værdiskabende for en virksomhed som Arriva.

Check Also

Klar viden er forudsætning for værdifulde fleksjob

Fleksjob er en god måde at give en person med nedsat arbejdsevne en tilknytning til …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *