Dec 11, 2018
Home » Tidligere Vindere af CSR People Prize

Tidligere Vindere af CSR People Prize

CSR People Prize – tidligere kendt som Netværksprisen – er siden 1999 blevet uddelt som et hæderstegn til de virksomheder, der gør en særlig indsats for at udvise social ansvarlighed. På denne side kan du få et overblik over de seneste tre års vindere af CSR People Prize.

CSR People Prize 2016

I kategorien -100 (Mindre virksomheder med under 100 medarbejdere):

Logistikkompagniet ApS

Hos Logistikkompagniet har man formået at koble virksomhedens vækst og fremgang tæt sammen med inklusion af en lang række af mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet, så denne strategi på én gang er en del af virksomhedens værdigrundlag og forretningsmodel. Virksomhedens evne til at inkludere en bred vifte af personer med fysiske, psykiske og sociale udfordringer er imponerende.

Se juryens fulde vinderbegrundelse

 
I kategorien +100 (Større virksomheder med over 100 medarbejdere):

ISS Facility Services A/S

ISS har i en lang årrække gjort en imponerende indsats for en bred vifte af mennesker på kanten af arbejdsmarkedet. Virksomheden er samtidig i forreste række i forhold til at skabe en kultur omkring virksomheder sociale ansvar i Danmark. ISS er således en foregangsvirksomhed i indsatsen for at finde nye løsninger og modeller for virksomheders sociale ansvar samt i forhold til at bidrage til ny viden på området og synliggøre værdien i arbejdet.

Se juryens fulde vinderbegrundelse

CSR People Prize 2015

I kategorien -100 (Mindre virksomheder med under 100 medarbejdere):

Restaurant Dronning Louise
Restaurant Dronning Louise er særligt nomineret for deres langvarige indsats for samfundets mest udsatte grupper, som de siden nomineringen til sidste års CSR People Prize, har formået at tage endnu et skridt videre. Bl.a. ved at indsluse syriske flygtninge og tænke social ansvarlighed ind i deres valg af underleverandører.

Se juryens fulde vinderbegrundelse for Restaurant Dronning Louise

I kategorien +100 (Større virksomheder med over 100 medarbejdere):

Fakta A/S

Fakta er særligt nomineret for sit ”Klar til Start”-projekt for personer med autisme, som er et uddannelses- og praktikforløb med efterfølgende jobgaranti. De har dermed skabt en unik business case for social ansvarlighed, hvor autisternes sans for detaljen vendes her fra et handicap til en værdifuld ressource i virksomheden.

Se juryens fulde vinderbegrundelse for Fakta A/S

CSR People Prize 2014

Scaniro A/S

I kategorien -100 (Mindre virksomheder med under 100 medarbejdere):

Ved kåringen af Scaniro A/S som vinder, har juryen særligt lagt vægt på virksomhedens gode tiltag på indslusningsområdet med deres ”Jobfabrik”. Ved oprettelsen af Jobfabrikken har Scaniro trukket en produktion hjem for Kina, for i stedet at beskæftige borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Herudover roser juryen Scaniro for effekten af virksomhedens ambitiøse fastholdelses- og forebyggelsesinitiativer, som afspejles både i virksomhedens lave sygefravær og de mange, virksomhedspraktikanter, elever og lærlinge samt medarbejdere på fleksjob

Arriva Danmark A/S

I kategorien + 100 (Større virksomheder med over 100 medarbejdere):

Arriva bliver af juryen fremhævet som en forgangs virksomhed, hvor socialt ansvar er strategisk forankret på alle niveauer i virksomheden. Særligt står Arriva ud med deres fastholdelses- og forbyggelsesinitiativer “Sundhedsbussen” og “Mangfoldighedsboardet”, samt indslusningsprojektet “Kvinder bag rattet”, hvor Arriva samarbejder med uddannelsescenter UCplus om at uddanne nydanske kvinder med henblik på efterfølgende at ansatte dem som buschauffører.

 

CSR People Prize 2013

Bevola

I kategorien -100 (Mindre virksomheder med under 100 medarbejdere):

Dommerkomiteen fremhæver A/S Bevolas store indsats for at sprede det gode CSR budskab. Virksomheden fungerer i høj grad som en rollemodel inden for social ansvarlighed og har blandt andet iværksat flere projekter, der skal sætte en CSR-bølge i gang i hele transportbranchen. Dertil holder virksomheden foredrag om CSR og samarbejder med lokale jobcentre, ungehjælpen, High:five og produktionsskoler om lærlinge, elever og praktikanter. De tilbyder arbejdsprøvning for f.eks. unge med ADHD eller personer med andre funktionsnedsættelser, og har fastansat flere lærlinge, personer der har været i arbejdsprøvning, samt ansat funktionshæmmede og tidligere kriminelle.

ATP

I kategorien + 100 (Større virksomheder med over 100 medarbejdere):

ATP er kåret som vinder af CSR People Prize 2013 for virksomhedens særligt aktive tilgang til arbejdet med socialt ansvar og lange tradition for at skabe en mangfoldig arbejdsplads. Virksomheden er gennemsyret af social ansvarlighed og gør sig umage for at skabe en spændende og dynamisk arbejdsplads, hvor mennesker trives og udvikles via et stærkt fokus på arbejdsglæde, livsbalance,kompetenceudvikling og et sundt arbejdsmiljø.

CSR People Prize 2012

Gråsten Plejecenter

I kategorien -100 (Mindre virksomheder med under 100 medarbejdere):

Gråsten Plejecenter er en lille, men meget social og rummelig arbejdsplads, hvor ledelsen, samt al personale med glæde og engagement tager et stort socialt ansvar. Dommerkomiteen fremhæver især Gråsten Plejecenter for deres rummelighed og deres holdning til, at man gennem at arbejde kan vokse som menneske. Det er en holdning, der giver arbejdsglæde og stolthed på arbejdspladsen.

Øens Murerfirma A/S

I kategorien + 100 (Større virksomheder med over 100 medarbejdere):

Dommerkomiteen fremhæver Øens Murerfirmas store arbejde med at hjælpe udsatte unge med en problemfyldt baggrund ind på arbejdsmarkedet. Det sker bl.a. gennem partnerskabsaftaler med flere kommuner og samarbejde med lokale projekter, hvilket har resulteret i, at mere end 50 personer, siden 2010, har været i praktikforløb, hvoraf 20 procent er blevet fastansat.

CSR People Prize 2011

Altan.dk

I kategorien -100 (Mindre virksomheder med under 100 medarbejdere):

Dommerkomiteen har valgt Altan.dk for et bredt funderet arbejde med social ansvarlighed. De gør en stor indsats for virksomhedens ansatte, og de tager et inponerende ansvar for medarbejdere med svære problemstillinger.
I det hele taget tager Altan.dk et bredt socialt ansvar, og blandt meget andet har de i samarbejde med Sorø Kommune ansat medarbejdere med særlige behov, de har ansat personer i fleksjob, og de fastholder gerne medarbejdere langt efter pensionsalderen.

Pressalit A/S

I kategorien +100 (Større virksomheder med over 100 medarbejdere):

Dommerkomiteen har valgt Pressalit for deres særdeles aktive tilgang til social ansvarlighed, som er en grundholdning i virksomheden og en dybt integreret del af den daglige drift. Det gælder både i forhold til indslusning, fastholdelse og forebyggelse.

Pressalit er en af de virksomheder her til lands, der går forrest og tænker nyt, når det gælder virksomhedernes sociale ansvar. Pressalit arbejder med insourcing af opgaver, hvor socialt ansvar kan forenes med ansættelser på særlige vilkår. Eksempelvis er der en meget høj grad af fleksjobansatte i virksomhedens servicefunktioner.