Jun 22, 2018
Home » CSR People Prize » Tidligere vindere: CSR-pris løfter forretningen

Tidligere vindere: CSR-pris løfter forretningen

VFSA uddeler hvert år CSR People Prize og har netop gennemført en rundringning blandt ni tidligere vindere af prisen for at undersøge, hvad virksomhederne får ud af at vinde. På spørgsmålet ’I hvor høj grad oplever du, at prisen har styrket virksomheden forretningsmæssigt’ svarer syv ud af de ni bekræftende.

Direktør Michael Ranch Kornum fra den nordjyske stålvirksomhed Scaniro A/S, der sidste år vandt prisen for virksomheder med under 100 ansatte, siger:

”Der har været stor opmærksomhed omkring prisen fra vores kunder – især fra de svenske kunder, som ser det på vores hjemmeside. Og der har faktisk også været en del interesse fra de store danske kunder. Det har været et blåt stempel over for kunderne.”

Scaniro vandt prisen for tiltaget JobFabrikken, hvor virksomheden er gået sammen med Jobcenter Jammerbugt om at træne erhvervskompetencer hos ledige med problemer ud over ledighed.

”Jeg plejer at sige, at jo mindre de kan, når de kommer ind hos os, jo bedre, for så kan vi lære dem det, som de skal bruge. For mig er det en stor gevinst at få fx unge ind, der har haft det svært i skolen, hvor de i begyndelsen står og kigger ned i gulvet, men efterhånden, som de får selvtillid, rejser de hovedet og hilser. De bliver gode, loyale ansatte. Det er en gevinst for begge parter,” siger Michael Ranch Kornum.

Læs pressemeddelelse: Scaniro hædret for at skabe job til udsatte

Ansvar og forretning skal gå hånd i hånd

De interne gevinster ved social ansvarlighed er noget, som seks ud af de ni vindere i rundspørgen genkender. Som økonomidirektør Louise Ralkov Hemmingsen fra altan.dk, der vandt prisen i 2011, siger:

“Før var det meget vores direktør, der kørte det, og det sociale ansvar har været hans projekt. Men da vi vandt prisen, blev det mere en del af virksomheden, og noget medarbejdere fik øjnene op for og begyndte at støtte op omkring. Det var en kickstart for os.”

VFSA’s formand Sven Blomberg mener, at vindervirksomhedernes svar understreger en helt afgørende præmis for at lykkes med socialt ansvar og CSR:

”Det viser jo, at det sociale ansvar er mere end skåltaler. Ansvaret styrker både forretningen og den indre sammenhængskraft i en virksomhed. Og det er afgørende. For hvis ansvaret skal udbredes, som VFSA arbejder for, så skal det kunne måles og vejes på en måde, som giver mening i alle virksomheder – det vil sige bundlinje, sammenhold blandt medarbejderne, godt brand og så videre.”

Det sociale ansvar skal indlejres

Brandingekspert Nikolaj Stagis, som er adm. direktør i brandbureauet Stagis A/S og forfatter til bogen ”Den autentiske virksomhed”, er enig:

“De virksomheder, som driver kerneforretningen på en samfundsansvarlig måde, opnår både en mere effektiv forretning, men også større intern motivation og et stærkere eksternt image. Men det virker kun på lang sigt, når socialt ansvar ikke er noget ekstra, der fyldes på – det skal være indlejret i de ydelser virksomheden tilbyder,” forklarer Nikolaj Stagis og peger på LEGO, Novo Nordisk og Novozymes som virksomheder, der er lykkes med at forene et godt formål og en effektiv virksomhed.

En undersøgelse, som Epinion gennemførte for videns- og netværkshuset Cabi i foråret, viste, at netop tvivl om, hvorvidt socialt ansvar kan betale sig, afholder mange fra at springe ud i det.

40 procent af de mere end 400 adspurgte personer fra virksomheder svarede fx, at det efter deres opfattelse kræver for mange ressourcer og for meget tid at tage mod udsatte ledige. 23 procent pegede på, at behovet for at fokusere på effektivitet, produktion og bundlinje er den største udfordring for at fastholde sygemeldte eller ansætte udsatte ledige.

Men socialt ansvar behøver ikke at være en hæmsko for virksomhedernes forretning, snarere tværtimod. Det mener ekspert i CSR hos Cabi, seniorkonsulent Ella Petersen:

”Virksomheder skal tage et socialt ansvar dér, hvor det giver værdi for dem, og derfor skal det sociale ansvar tænkes ind i forretningen. Det kan fx være, når en produktionsvirksomhed samarbejder med kommunen og de lokale uddannelsesinstitutioner om at åbne dørene for unge med forskellige udfordringer. Virksomheden får arbejdskraft på sigt, mens de unge får en ny chance,” siger Ella Petersen.

Ny vindere på vej

Det er ikke kun rundspørgens tidligere vindere, som fortæller, at socialt ansvar er godt for forretningen. Det samme gør ansøgningerne til dette års CSR People Prize, hvor bl.a. sygehusvaskeriet midtVask og koncernen Fakta A/S fremhæves for at tænke det sociale ansvar ind i forretningsmodellen.

I nomineringsbegrundelsen for midtVask skriver den uafhængige jury således om dels en særligt tilrettelagt uddannelse, dels et indslusningsforløb for flygtninge, at:

”Begge disse tiltag er flotte eksempler på, hvordan midtVask formår at bruge deres høje sociale ambitionsniveau som et aktiv i en sund forretningsmodel, hvor sygefraværet er lavt, rekrutteringsbasen er øget, og udsatte personer får en reel vej ind på arbejdsmarkedet.”

Læs mere om de nominerede til CSR People Prize 2015

Fakta: Rundringningen til tidligere vindere

Rundringningen er gennemført i maj måned blandt følgende tidligere vindere af CSR People Prize:

 • Scaniro A/S
 • Gråsten Plejecenter
 • Øens murerfirma A/S
 • A/S Bevola
 • Logik og Co
 • Altan.dk
 • Pressalit A/S
 • Plejecenter Svanedammen
 • Arriva Danmark A/S

Virksomhederne er stillet følgende spørgsmål:

1. I hvor høj grad har det styrket jeres sociale ansvarlighed at vinde CSR People Prize/Netværksprisen? (skalaspørgsmål: 5 er lige med ’rigtig meget’, 1 er lidt med ’slet ikke’)

 • Fire virksomheder svarer: 5
 • To virksomheder svarer: 4
 • Tre virksomheder svarer: 1. De tre begrunder enslydende svaret med, at deres sociale ansvarlighed jo i forvejen var stærk, og det der var årsagen til, at de vandt prisen.

2. I hvor høj grad har det styrket jeres interne kultur og arbejdsplads at vinde CSR People Prize/Netværksprisen? (skalaspørgsmål: 5 er lige med ’rigtig meget’, 1 er lidt med ’slet ikke’)

 • Tre virksomheder svarer: 5
 • To virksomheder svarer: 4
 • En virksomhed svarer: 3
 • Tre virksomheder svarer: 1

3. Hvad har I efter at have vundet prisen særligt fokuseret på (fx lavet tiltag, målt på, kompetenceudviklet inden for etc.) inden for områderne indslusning, forebyggelse og fastholdelse?

Der er svaret kvalitativt.

4. I hvor høj grad oplever du, at prisen har styrket dig forretningsmæssigt, fx i form af at I er blevet valgt til af kunder som følge af det sociale ansvar? (skalaspørgsmål: 5 er lige med ’rigtig meget’, 1 er lidt med ’slet ikke’)

 • Tre virksomheder svarer: 5
 • En virksomhed svarer: 4
 • Tre virksomheder svarer: 3
 • To virksomheder svarer: 1

5. Har du gode råd til os som arrangør og prisuddeler om, hvordan vi kan gøre andet eller mere for vores prisvindere?

Der er svaret kvalitativt.

 

About vfsa

vfsa
Christina Schultz er Sekretariatsleder for Virksomhedsforum for Socialt Ansvar, som består af toneangivende danske erhvervsledere. VFSA tror på, at socialt ansvar betaler sig og arbejder målrettet på at sætte socialt ansvar på dagsordenen, både i det politiske system og hos danske virksomheder.

Check Also

Vi uddeler CSR People Prize endnu en gang

Virksomheder, der tager et socialt ansvar, fortjener at blive hyldet, og derfor har VFSA i …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *