Jan 20, 2019
Home » Torben Möger Pedersen – PensionDanmark

Torben Möger Pedersen – PensionDanmark

Hvorfor er du medlem af VFSA?

I PensionDanmark arbejder vi på at understøtte et godt arbejds- og seniorliv for vores medarbejdere og medlemmer. Ansvarlighed er dybt forankret i vores værdisæt, og vi er meget optaget af at tænke det ind, når vi laver nye tiltag over for medlemmer, når vi investerer, når vi bygger osv. Det er ikke kun ordentligt og naturligt, det er også god forretning, som i sidste ende kommer medlemmerne til gode.

3 argumenter for at tage et socialt ansvar:

1. Fordi vi som selskab både kan og skal tage et ansvar
2. Det understøtter forretningen
3. Det bidrager til samfundet

Hvad kræver det af virksomhederne?

Det kræver vilje og åbenhed, og at man ikke kun gør det til en del af sine værdier, men får det integreret godt og grundigt i sin daglige forretning.

Hvad brænder du særligt for?

”At hjælpe vores medlemmer til et godt og langt arbejds- og seniorliv.” 

pd-logo_farve_gif

TORBEN MÖGER PEDERSEN

CEO,
PensionDanmark

T: 33748001
@: tmp@pension.dk

Case fra virksomheden

Årligt har 25.000 medlemmer et sygeforløb i mere end fire uger. PensionDanmark samkører derfor registre med STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering). Er der et match i forhold til STARs sygedagpengeregister, sender de et brev til medlemmet om at kontakte PensionDanmark i forhold til Hurtig Diagnose og tværfaglig behandling. Formålet er at få medlemmet hurtigt og godt tilbage på arbejdsmarkedet. Det er til gavn for det enkelte medlem, for virksomhederne og for samfundet.

Virksomhedsprofil

Branche: Pension
Antal medarbejdere: Ca. 200
Placering: København Ø

Nydanskere: 0
Medarbejdere med handicap: 0
Seniorer (+55): 18
Kvindelige ledere: 10
Særlige vilkår (fx fleks/skåne, løntilskud): 0
Antal elevstillinger: 0

Sygefraværsprocent: 2,7 %
Personaleomsætning: 15,5 %

Hvordan er virksomhedens arbejde med socialt ansvar organiseret?

Ledelsessekretariatet, HR og SRI

Hvilke politikker/afrapporteringer har virksomheden på området?

Livsstils- og sundhedspolitik, rekrutteringspolitik, personalepolitik, seniorpolitik, CSR-rapport.