Jan 20, 2019
Home » Torben Schreiber – Schreibers.dk

Torben Schreiber – Schreibers.dk

Hvorfor er du medlem af VFSA?

Jeg blev valgt, da vi blev nomineret til Netværksprisen.

3 argumenter for at tage et socialt ansvar:

1. Jeg mener det er en samfundspligt. For 50 år siden var det en selvfølge, at man som arbejdsgiver påtog sig det ansvar. I dag er det blevet noget man betaler sig fra over skatten, uden det er en garanti for et bedre resultat.
2. Vores virksomhed har fået en særdeles positiv omtale af, at vi ikke diskriminerer og ikke har et hysterisk syn på straffeattest. Den rummelighed giver respekt blandt mange. Vi har derfor ingen medarbejderflugt.
3. Vores hverdag får en ekstra dimension, når vi får forskellighed ind i daglig rutine.

Hvad kræver det af virksomhederne?

Vores medarbejdersammensætning er meget forskellig, og det kræver udvidet tolerance og tålmodighed fra både ledelse og kollegaer. Virksomheden skal holde fokus på at tjene penge, samtidig med at den udviser social ansvarlighed, giver plads, har tålmodighed og sikre at alle uanset anciennitet er loyale over opgaven.

Hvad brænder du særligt for?

”At knække kurven for den negative sociale arv gennem integration på arbejdsmarkedet, og at oplyse om nødvendigheden af, at alle tager ansvar uanset social status samt at opgaven kan løses uden særfaglig uddannelse, men gennem brugen af almindelig sund fornuft.”

Torben_Schreiber_100    logo_schreibers

TORBEN SCHREIBER

Indehaver
Schreiber’s

T: 7580 1159 
@: info@schreibers.dk

Case fra virksomheden

Vi har i virksomheden projekter med integration for unge kriminelle, og vi har udvekslingsprogrammer mellem vores afdelinger i Rumænien og Danmark. Derudover har vi EU-udveksling mellem England og Danmark, hvor vi lægger rammer til.

Virksomhedsprofil

Branche: Produktionsindustri, institution, detail, rejsearrangør, stutteri mm.
Antal medarbejdere: 85
Placering: Tørring

Medarbejdersammensætning i %:
Nydanskere: 10
Medarbejdere med handicap: 5
Seniorer (+55): 10
Kvindelige ledere: 40

Særlige vilkår: 10
Antal elevstillinger: 0
Sygefraværsprocent: under 1%

Hvordan er virksomhedens arbejde med socialt ansvar organiseret?

Vort sociale ansvar griber ind i alle afdelinger, da det en grundtanke i hele virksomheden. Således er det et område, som har høj prioritet ved jobsamtaler, ledelsesmøder og direktionsmøder. Det er derfor implicit i alle spørgsmål omkring drift.

Hvilke politikker/afrapporteringer har virksomheden på området?

Det er en grundholdning, at vi alene fokuserer på værdier hos personen – uanset størrelse, og det har betydning for, om man kan være i organisationen.

I vores afdeling i Rumænien har det været nødvendigt at udstikke retningslinier for personalesammensætningen. I det område, vi opererer, er der store mindretalsgrupperinger af ungarer, tyskere, sigøjnere og selvfølgelig rumænere. Derfor er det et krav, at personalesammensætningen afspejler befolkningssammensætningen.

Herfra er det den lokale ledelse, som udvælger ud fra kvalifikationer. Dette er netop for at sikre loyalitet til vores tilstedeværelse.