Jan 20, 2019
Home » Sygefravær » VFSA bragte socialt ansvar på banen på Folkemødet

VFSA bragte socialt ansvar på banen på Folkemødet

Virksomhedsforum for Socialt Ansvar (VFSA) var til stede på det netop overståede Folkemøde i Allinge på Bornholm. Her blev en række aspekter af virksomheders sociale ansvar debatteret, og budskabet var klart: Socialt ansvar betaler sig!

Inklusion af flygtninge, handicappede, tidligere kriminelle og udsatte unge på arbejdsmarkedet; sociale klausuler i offentlige udbud; lighed i sundhed og den konkrete værdi af virksomheders sociale ansvar. Dette var nogle af de mange temaer, som VFSA debatterede på Folkemødet.

Socialt ansvar giver konkrete resultater

VFSA var medarrangør på to debatter. Torsdag stillede Finanssektorens Arbejdsgiverforening og VFSA spørgsmålet ”Hvordan medvirker socialt ansvar til overskud på bundlinjen?”. Her beskrev de to VFSA virksomheder, IBM og ISS, hvordan det har medvirket positivt til deres forretning, at de aktivt og strategisk har arbejdet med at tage et socialt ansvar.

Hør her Flemming Bendt, adm. direktør i ISS og medlem af VFSA, fortælle om, hvad han tog med sig fra debatten:

Virksomhederne skal spille en større rolle i folkeskolen

Fredag var det potentialet i samarbejdet mellem skoler og lokale virksomheder, der var på dagsordenen, da Skolelederforeningen og VFSA præsenterede resultaterne af den fælles undersøgelse af det nuværende samarbejde.

Download undersøgelsen af folkeskolens samarbejde med virksomheder (pdf)

Særligt potentialet i samarbejdet i forhold til de elever, der ikke føler, at de passer ind i den gængse model med folkeskole, gymnasie og videregående uddannelse, blev debatteret. Her var der bred enighed i panelet om, at de alternative veje efter folkeskolen, der ikke involverer gymnasiet, får alt for lidt fokus, og at mange elever derfor enten føler, at valget er truffet for dem, eller at der ikke findes attraktive muligheder for dem. Sekretariatschef for Ungdommens Røde Kors, Anders Folmer Buhelt, kom med en anmodning om, at vi gør op med uddannelsessnobberiet, og at vi i stedet fokusere mere på de unges drømme, og på hvordan erhvervslivet kan støtte op disse drømme.

Her var svaret fra kommunikationsdirektør i Grundfos og nyt medlem i VFSA, Kim Nøhr Skibsted, klart: ”Drømme kan godt aftages på arbejdsmarkedet, så lad os tale mere om drømme”, inden han pointerede, at vi har et gigantisk efterslæb, og at vi ”skal have den kobling mellem hånden og hovedets arbejde tilbage, og her skal skolelærerne også på banen”.

Lars Vester Pedersen, CEO i Falck Assistance Nordic og næstformand i VFSA, henviste til vigtigheden af emnet ved at minde om, at én ud af fem elever syv år efter end skolegang ikke har nogen uddannelse eller job. Han var derfor ikke i tvivl om udbyttet: ”Det her er den bedste debat, jeg har været med til i mange år!”.

Derudover var VFSA til stede på en lang række arrangementer, som var arrangeret af politiske partier, statslige institutioner, interesseorganisationer m.v. Alt i alt var det et meget udbytterigt Folkemøde for VFSA, hvor der var et gennemgående budskab: Socialt ansvar betaler sig – for samfundet, for virksomheden og for den enkelte.

About Søren Rasmussen

Søren Rasmussen
Søren Rasmussen, sekretariatsmedarbejder i VFSA

Check Also

Virksomhedsforum for Socialt Ansvar logo

VFSA.dk opdateres ikke mere

Virksomhedsforum for Socialt Ansvar er blevet lagt sammen med Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst til …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *